500 plus i próg dochodowy. Czy Polacy chcą powrotu kryterium dochodowego w programie Rodzina 500 plus?

"Super Express" zlecił badanie, w którym spytano Polaków o wprowadzenie progu dochodowego dla osób pobierających 500 plus. Z badania wynika, że większość Polaków opowiada się za przywróceniem kryterium dochodowego.

Program 500 plus wprowadzono w 2015 roku. Najpoważniejsze zmiany wprowadzono w 2019 roku. Zrezygnowano wtedy z progu dochodowego, a świadczenie przysługiwało na każde dziecko. Jak wynika z badania "SE" Polacy po dwóch latach nie są przekonani, czy było to dobry ruch ze strony rządzących. 

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Większość Polaków chciałby powrotu do kryterium dochodowego w 500+

"Super Express" zlecił Instytutowi Badań Pollster wykonanie sondażu dotyczącego progu dochodowego. Pytanie brzmiało:

Czy powinien zostać wprowadzony próg dochodowy na świadczenie z programu Rodzina 500+ (pieniądze powinny trafić tylko do rodzin mających dochód niższy niż określony próg)?

60 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem kryterium dochodowego. 35 proc. to osoby, które stwierdziły, że zrobiłyby to zdecydowanie, 25 proc. stanowiły odpowiedzi "raczej tak". Przeciwne wprowadzeniu progu dochodowego było 30 proc. badanych. Pozostałe 10 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Prezes TK Julia Przyłębska podczas rozprawy dot. nowelizacjii ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Warszawa, 8 marca 2016 Życie zaczyna się od poczęcia, więc 500 plus i emerytury należą się wcześniej? Prawnik komentuje

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster przeprowadzone zostało w dniach 8-9.02.2021 roku metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1083 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Zmiany w programie 500+

W tym roku wprowadzono kolejną poważną zmianę w programie 500 +. Świadczenie nie jest już przyznawane na dłuższy okres, a jedynie na rok, od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku ze zmianami w tym roku każdy uprawniony do 500 + musi ponownie złożyć wniosek. Od 1 lutego można zrobić to przez internet, za pośrednictwem portalu emp@tia, PUE ZUS lub przez bankowość internetową. Wnioski papierowe będą przyjmowane od 1 kwietnia. 

Rodzina 500 plus 500 plus. Kiedy pierwsza wypłata? Kluczowy jest termin złożenia wniosku

Więcej o: