PIT 2020. Nowe ulgi podatkowe związane z pandemią COVID-19. Co można odliczyć?

Od poniedziałku 15 lutego można składać zeznanie podatkowe. W tym roku pojawiły się cztery nowe ulgi podatkowe, które są związane z epidemią koronawirusa. Sprawdź, co można odliczyć w tym roku.

Podatnicy mają czas na złożenie zeznań podatkowych od poniedziałku 15 lutego do 30 kwietnia. Podobnie, jak miało to miejsce w ubiegłym roku, można to zrobić za pośrednictwem Twój e-PIT. Osoby, które złożą zeznanie podatkowe przez internet, mogą liczyć na szybszy zwrot podatku. Fiskus ma na to 45 dni od daty złożenia zeznania.

Zobacz wideo Podatek dla najbogatszych? Biedroń: Obecnie system nie jest sprawiedliwy

Co ważne, w tym roku pojawiły się cztery nowe możliwości obniżenia podatków. Wszystkie związane są z epidemią koronawirusa.

Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19

Od podstawy opodatkowania za 2020 r. można w tym roku odliczyć darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowizna rzeczowa lub gotówka musi być przekazanej nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 roku oraz nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie ogłoszone odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na:

  • Agencję Rezerw Materiałowych,
  • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
  • wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu.

Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego. 

Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego. 

To, jak dużą kwotę możemy odliczyć, zależne jest od tego, kiedy przekazaliśmy darowiznę:

  • od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Osocze ozdrowieńców - ulga podatkowa dla dawców

Ozdrowieńcy z COVID-19, którzy zdecydowali się na bycie dawcą, mogą odliczyć 130 zł za litr pobranej krwi. Litr samego osocza z wytworzonymi przeciwciałami w wyniki zabiegu uodpornienia uprawnia do odpisania 200 zł. Najwięcej można otrzymać za litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - aż 350 zł. Za każdy mililitr krwi pobranej do uodpornienia otrzymamy 1 zł. 

Odliczenie jest możliwe dla honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie. Otrzymanie płatności ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

W związku z pandemią pojawiła się też możliwość odliczenia straty wstecznej dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Należy wykazać, że przedsiębiorstwo w wyniku koronawirusa:

  • poniosło w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
  • uzyskało w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Dotyczy to strat do 5 mln zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenia można dokonać poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 rok.

Preferencyjna stawka podatku 5 proc. dla B+R

Z obniżonej do 5 proc. stawki podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dochody uzyskują z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP - intellectual property - red.) osiągniętych w ramach prowadzone działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Warunkiem jest jednak wykorzystanie IP na cele walki przeciwko COVID-19. Przedsiębiorcy, którzy to robią, mogą odliczyć także koszty kwalifikowane za 2020 rok związane z działalnością B+R.

Przykład:
Podatnik produkuje odzież ochronną. Podatnik w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej prowadzi prace nad wytwarzaniem odzieży ochronnej zapobiegającej różnym skażeniom. W związku z pierwszymi sygnałami o rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 w Azji, rozpoczęto w zakładzie tego podatnika prace badawcze nad stworzeniem innowacyjnego kombinezonu, który przy zachowaniu szczelności, odprowadzałby na zewnątrz kombinezonu nadmiar wilgoci wytwarzanej przez ciało człowieka. Po ukończeniu badań i testów oraz zdobyciu odpowiednich atestów w lutym 2020 r. rozpoczął produkcję innowacyjnych kombinezonów odprowadzających wilgoć oraz ich pierwszą sprzedaż. W marcu 2020 r. zakład podatnika przestawił całą produkcję wyłącznie na produkowanie innowacyjnych kombinezonów. Wyprodukowane kombinezony sprzedawane były niezwłocznie. Podatnik od lutego 2020 r. uzyskuje kwalifikowane dochody z IP, w związku z ekspektatywą uzyskania danego IP. W kwietniu 2020 r. podatnik zdalnie wystąpił do urzędu patentowego, z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek.

Podatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za marzec 2020 r. i miesiące następne, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, będzie mógł zastosować preferencyjną 5 proc. stawkę podatku, od kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego IP.

Więcej o: