Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony. Do kiedy? Komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 9 maja - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Kto może go otrzymać i w jakiej sytuacji?

Rząd zdecydował się na regionalne luzowanie obostrzeń. W 11 województwach od poniedziałku dzieci z klas 1-3 będą mogły przejść na nauczanie hybrydowe. Natomiast dla rodziców, których dzieci wciąż uczą się zdalnie, przewidziano dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można będzie go otrzymywać do 9 maja.

Zobacz wideo Czy będzie podtrzymany obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kiedy można z niego skorzystać?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 9 maja. Przysługuje wtedy, kiedy żłobki, przedszkola, szkoły, kluby dziecięce czy inne placówki zapewniające opiekę zostaną zamknięte, lub ich działalność zostanie ograniczona.

Można go otrzymać również w sytuacji, kiedy placówka wznowiła już działalność stacjonarną, ale musiała ponownie ją ograniczyć -  ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału - wynika z informacji na stronie internetowej gov.pl.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy i ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • rodzicom dzieci do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia i przyznaje się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Więcej o: