Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie. Złote 100 zł i srebrne 50 zł

Narodowy Bank Polski 28 kwietnia wprowadzi do obiegu złotą monetę o nominale 100 zł i srebrną monetę o nominale 50 zł. Monety kolekcjonerskie mają upamiętnić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zobacz wideo Słaby złoty ma sprzyjać biznesowi? „To krótkowzroczne”

Jak czytamy w komunikacie NBP, złota moneta o nominale 100 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 1 200 sztuk. Będzie można ją nabyć w cenie 2 200 zł brutto. Z kolei nakład srebrnej monety o nominale 50 zł wyniesie do 6 000 sztuk, a cena - 900 zł brutto. Monety kolekcjonerskie będzie można zakupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Andrzej Duda popiera drugą kadencję Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa Narodowego Banku PolskiegoDuda za drugą kadencją Glapińskiego. "Bardzo szanuję pana profesora"

Na złotej monecie herb Królestwa Polskiego, a na srebrnej karta tytułowa Konstytucji 3 maja

Na rewersie złotej monety znajduje się herb Królestwa Polskiego z czasów Stanisława Augusta. Rewers srebrnej monety zawiera fragment obrazu Jana Matejki: "Konstytucja 3 maja 1791 roku". Z kolei na awersie tej monety umieszczono górną część karty tytułowej jednego z wczesnych druków Konstytucji 3 maja wydanego w oficynie Michała Grölla w Warszawie oraz herb Królestwa Polskiego z 1791 r.

"Konstytucja stanowiła dowód, iż potrafiliśmy odrodzić państwo"

"Rzeczpospolita była uzależniona od Rosji od początku XVIII w., ale społeczeństwo, odrodzone dzięki Komisji Edukacji Narodowej, Szkole Rycerskiej i zreformowanym kolegiom zakonnym, coraz trudniej godziło się z brutalną rosyjską ingerencją w życie kraju" - przypomniała w komunikacie NBP prof. Zofia Zielińska. "Wybuch wojny rosyjsko-tureckiej (1787) wzbudził nadzieje, że Katarzyna II będzie musiała osłabić dławiącą Rzeczpospolitą uwięź. W takiej sytuacji zebrał się skonfederowany, a więc nienarażony na weto sejm lat 1788–1792, który przeszedł do historii jako Sejm Czteroletni lub Wielki - z racji swych dokonań. Ich zwieńczeniem miała się stać nowoczesna konstytucja" - dodała.

Profesor stwierdziła, że Konstytucję przyjęto w drodze "zamachu stanu", ale w lutym 1792 r. zaaprobowało ją ponad 90% sejmików w ogólnokrajowym referendum trzeciomajowym. "Ustawa Rządowa 3 maja deklarowała suwerenność narodu i monteskiuszowski trójpodział władz, usuwała liberum veto i ustanawiała tron dziedziczny, a dopuszczając mieszczan do współdecydowania, rozszerzała bazę społeczną ustroju. Rzeczpospolita stała się nowoczesną monarchią konstytucyjną i zaczęła odzyskiwać prestiż w Europie" - podkreśliła.

Interwencja rosyjska w maju 1792 r. i przegrana przez nas wojna przyniosły upadek dzieła 3 maja, a potem polskiej państwowości. Konstytucja stanowiła jednak dowód, iż 'wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów' potrafiliśmy odrodzić państwo. Przywróciło to Polakom szacunek dla siebie i dla własnej tradycji. Pamięć o majowych dokonaniach przyświecała walce o odzyskanie niepodległej ojczyzny

- przypomina prof. Zofia Zielińska.

Koronawirus, reżim sanitarny w sklepachSklep musi akceptować gotówkę? Rząd kłóci się z UOKiK. NBP wkracza do akcji

Monety kolekcjonerskie upamiętniają historyczne rocznice

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP - w tym kolekcjonerskie - są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Więcej o: