Ceny energii w Polsce rosną szybciej niż inflacja. "Po raz pierwszy od kilku lat"

W 2020 r. przeciętne polskie gospodarstwo domowe wydawało o 4,9 proc. więcej na nośniki energii niż w 2019 r. Ceny prądu w Polsce rosną szybciej niż inflacja - piszą w swoim raporcie eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Niemal pięcioprocentowy wzrost cen energii to wynik o 1,5 pkt. proc. wyższy niż ogólny wskaźnik inflacji CPI (czyli konsumenckiej, tej, którą śledzimy w comiesięcznych komunikatach GUS). Jak podaje Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii jest także od 1 pkt. proc. do 2,5 pkt. proc. wyższy niż wskaźniki inflacji bazowej publikowane przez NBP.

"Ceny nośników energii zanotowały tak wysoki wzrost po raz pierwszy od kilku lat - w latach 2016-2019 ich rokroczna dynamika cen wahała się między -2,6 proc. a 1,6 proc., będąc na poziomie niższym lub identycznym do ogólnego poziomu inflacji" - czytamy.

gotówka Inflacja 'nie przestaje zaskakiwać w górę'. Największy skok cen od roku

Z czego wynika wzrost cen energii?

Tak wysoki wzrost cen prądu wynika w dużej części z uwolnienia cen energii elektrycznej. W 2019 r. ceny energii zostały zamrożone dla części odbiorców grupy taryfowej G, wliczając w to gospodarstwa domowe.

Zobacz wideo Rekordowe ceny prądu, a to nie koniec. "Czekają nas kolejne podwyżki"

"Jednocześnie 2019 r. był okresem wysokich wzrostów cen na rynkach hurtowych - średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wzrosła z 194 PLN/MWh w 2018 r. do 245 PLN/MWh w 2019 r. Wobec braku kontynuacji ustawowego zamrożenia cen energii w 2020 r., prezes URE wydał zgodę na podwyższenie taryf na energię elektryczną dla odbiorców z grupy G. W efekcie średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym wzrosła z 0,49 PLN do 0,54 PLN netto/kWh osiągając najwyższy poziom od 2012 r." - przypomina PIE.

Za prąd płacimy więcej niż Szwedzi

W Next.gazeta.pl podawaliśmy dane Komisji Europejskiej, z których wynika, że w IV kwartale 2020 roku. Cena hurtowa energii elektrycznej w Polsce wyniosła 54 euro za MWh (megawatogodzinę), czyli znacznie więcej, niż średnia unijna (43,4 euro). 

Licznik prądu Ceny prądu w Polsce jednymi z najwyższych w UE. Płacimy dwa razy więcej niż Szwedzi

Wyższe koszty energii ponoszą jedynie mieszkańcy Malty (56,6 euro za MWh). Na drugim końcu statystyki jest Szwecja, gdzie cena hurtowa energii wynosi 22,5 euro. Średnia cena prądu dla całego roku 2020 wyniosła 47 euro i była najwyższa w Europie. 

W raporcie KE pojawiają się również informacje pozytywne. W 2020 roku wzrosła moc generowana z odnawialnych źródeł energii. Największy przyrost OZE odnotowały Niemcy (6,6 GW), w Polsce wyniósł on 3,3 GW. 

Więcej o: