Zaskakujący wynik głosowania w Senacie. Fundusz Odbudowy bez preambuły. Senator KO utkwił w windzie

W czwartek Senat głosował nad przyjęciem preambuły do ustawy o Funduszu Odbudowy. Preambuła zobowiązywała rząd do wydatkowania środków zgodnie z zasadami sprawiedliwości, transparentności i praworządności. Ostatecznie senatorowie przegłosowali ustawę bez poprawek przez błędy dwóch senatorów KO.

Za wprowadzeniem preambuły zagłosowało 49 senatorów, 49 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z regulaminem Senatu następnie doszło do głosowania nad odrzuceniem ustawy w całości - 97 senatorów zagłosowało przeciw. Remis w głosowaniu oznacza, że nie było większości, a co za tym idzie - upadł pomysł o dodaniu preambuły do ustawy ratyfikacyjnej Funduszu Odbudowy. Oznacza to, że ustawa, niezbędna do uruchomienia funduszy europejskich na lata 2021-27, trafi na biurko prezydenta.

- Ogłaszam 20 minut przerwy. Kolega senator utknął w windzie senackiej i trzeba go wyciągnąć - powiedział marszałek Tomasz Grodzki przed głosowaniem ws. ustawy ratyfikacyjnej unijny Fundusz Odbudowy.

Senator Leszek Czarnobaj miał zatrzasnąć się w windzie, natomiast senator Aleksander Pociej (obaj KO) pomylił się i zagłosował przeciwko. "A było o krok od obalenia rządu PiS" - skomentowała wynik głosowania posłanka Lewicy Anna Maria-Żukowska. 

"Senat przez 3 tygodnie pracował, miał wnosić poprawki do KPO, preambułę. I ostatecznie tego nie przegłosował, bo ktoś zaciął się w windzie, ktoś się pomylił (nie senatorowie Lewicy) - dodała Żukowska.

Zobacz wideo KO i PSL chcą preambuły w KPO. Kamiński: UE może nam zabrać pieniądze przez praworządność

Fundusz Odbudowy bez poprawek Senatu

Sprawozdawca komisji spraw zagranicznych senator Bogdan Klich (KO) podkreślił w czwartek, że preambuła "jest wyrazem tego, czego powinny oczekiwać władze Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, przez kogo one są wyłonione i jaki mają szyld partyjny".

Jednak zdaniem sprawozdawcy mniejszości komisji senatora Grzegorza Biereckiego (PiS) proponowana preambuła, "nawet w części, która jest nienormatywna, sprawia wrażenie dokumentu napisanego pospiesznie". - Nie chcę mówić, że na kolanie, ale nieuważnie. Nie tylko stanowi powtórzenie treści, które znajdują się już w traktacie europejskim, w naszej konstytucji, ale także pomija istotne zadania Funduszu Odbudowy, pomija istotne kierunki modernizacji państwa - powiedział Bierecki.

Fundusz Odbudowy zakłada rozdysponowanie do państw członkowskich Unii Europejskiej 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek. Polska może liczyć na 58 mld euro - ok. 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w niskooprocentowanych pożyczkach.

Krajowy Plan Odbudowy został spisany na niemal 500 stronach. W dokumencie zamieszczono m.in. zachęty do dłuższej pracy w postaci obniżenia podatku PIT dla osób, które osiągną prawo do przejścia na emeryturę, plan budowy ok. 71,7 tys. nowych mieszkań, powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której celem ma być restrukturyzacja i oddłużanie szpitali oraz "optymalizacja" systemu, a także utworzenie nowego typu firm - tzw. przedsiębiorstw społecznych, które będą zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 4 maja w Sejmie odbyło się głosowanie nad Funduszem Odbudowy. 290 posłów głosowało "za" a 33 było "przeciw". 133 posłów wstrzymało się od głosu.

Treść preambuły

Poniżej przedstawiamy całą treść preambuły, którą zajmował się Senat:

W osiemnastym roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska, a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy.

W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego Funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów. Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych.

W tym celu zostanie powołany Komitet Monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W skład tego Komitetu wejdą przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji pozarządowych wskazani przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy.

W przekonaniu, że poszanowanie powyższych zasad będzie niewzruszoną podstawą realizacji Krajowego Planu Odbudowy, stanowi się, co następuje:

Więcej o: