UFG: 200 tys. wezwań za brak ważnego OC w 2020 roku. Kara za jego brak to ponad 5 tys. zł

W 2020 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił prawie 200 tys. wezwań do wniesienia opłaty za brak ważnej polisy OC posiadaczom pojazdów mechanicznych. To oznacza wzrost o 58 proc. względem 2019 r. Aż 87 proc. wezwań zostało wystawionych na podstawie własnych ustaleń UFG. Za brak ważnej polisy OC dla samochodów osobowych grożą kary sięgające 5600 zł.
Zobacz wideo Motocyklista potrącił kobietę na pasach. Stracił prawo jazdy

W ubiegłym roku 75 proc. nieubezpieczonych kierowców to byli mężczyźni. Ok. 25 proc. wszystkich wypadków dotyczy przedziału wiekowego 30-39 lat. Najwięcej wezwań wystawiono dla mieszkańców Mazowsza, gdzie zarejestrowanych jest najwięcej pojazdów, a największy odsetek nieubezpieczonych występował na Dolnym Śląsku. Z kolei najmniejszy odsetek nieubezpieczonych zanotowano na Podkarpaciu - informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Prawie 200 tys. wezwań za brak ważnej polisy OC

Spośród 199,15 tys. wezwań w 2020 r., UFG wystawił 87 proc. z nich na podstawie własnych ustaleń. W 2019 r. wezwań było 126 tys., a udział kontroli własnych funduszu wyniósł 78 proc. Liczba zawiadomień składanych przez służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego, w tym policji, utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie: w 2019 r. było ich 27,6 tys., a w 2020 r. 26 tys.

Według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, przerwy w okresie ubezpieczenia pojazdu najczęściej są spowodowane wygaśnięciem ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Kolejną przyczyną jest błędne przekonanie o braku konieczności posiadania ważnej polisy OC posiadacza dla pojazdu, który jest niesprawny technicznie i nie jest użytkowany.

Na właścicielach pojazdów spoczywa ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a nawet jeden dzień bez ochrony ubezpieczeniowej może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. Największym ryzykiem dla kierowców nie jest jednak opłata. Poruszanie się pojazdem bez ważnego OC może oznaczać konieczność pokrycia wszystkich kosztów wypadku spowodowanego przez nieubezpieczonego kierowcę

- przypomina UFG.

Za brak ważnej polisy OC grożą kary do 5600 zł

W 2021 r. wysokość opłaty za brak ważnej polisy OC dla samochodów osobowych wynosi 5600 zł, gdy przerwa w ubezpieczeniu przekracza 14 dni. Jeśli przerwa trwa nie więcej niż 3 dni, opłata wynosi 1120 zł, a od 4 do 14 dni - 2800 zł. UFG wskazuje, że aż dwie trzecie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów otrzymało wezwania na kwotę w pełnej wysokości. Tymczasem średnia cena polisy OC wynosiła w ub. roku zaledwie 500 zł. Z kolei, jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń, wartość przeciętnej szkody wzrosła w 2020 r. do 8,2 tys. zł.

UFG podaje, że średnia wartość roszczenia regresowego wynosiła na koniec 2020 r. prawie 17 tys. zł, a w przypadku 66 zdarzeń tylko z ubiegłego roku roszczenia UFG przekraczały 100 tys. zł. Fundusz prowadzi kilkaset spraw o wartości roszczenia regresowego przekraczającej 100 tys. zł. Najwyższe roszczenie regresowe w 2020 r. wyniosło 475 tys. zł. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dodaje, że wysokość odszkodowań i świadczeń rośnie, gdy wypadek przyczyni się do uszkodzenia ciała lub śmierci. Największy obecnie dochodzony przez UFG regres wynosi aż 1,4 mln zł i dotyczy osoby, która doprowadziła do wypadku nieubezpieczonym motocyklem, powodując śmierć potrąconej rowerzystki.

Więcej o: