Polska znowu przed TSUE. Tym razem chodzi o zamówienia publiczne

- KE skierowała do TSUE sprawę przeciw Polsce, ponieważ przepisy dotyczące zamówień publicznych nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej - poinformowała Komisja.

Jak przekazano w środę 9 czerwca, Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznając, że nasze przepisy wprowadzające dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE oraz dyrektywę 2014/23/UE) nie są w pełni zgodne z prawodawstwem UE.

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciw Polsce do TSUE

Chodzi o zamówienia na produkcję i dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych, takich jak dowody tożsamości, paszporty, tytuły egzekucyjne wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, zaświadczenia lekarskie, prawa jazdy, znaki akcyzy, karty do głosowania, a także oprogramowanie do zarządzania takimi dokumentami oraz zamówienia na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków.

Zobacz wideo Jędrasik: Sprawa Turowa to katastrofa dyplomatyczna i środowiskowa

 "Chociaż unijne dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dopuszczają pewne wyłączenia w przypadku zamówień udzielanych bez przetargów konkurencyjnych, Komisja uważa, że nie mają one zastosowania do szerokich kategorii zamówień wyłączonych na mocy prawa polskiego. W szczególności Komisja jest zdania, że polskie wyłączenie dotyczące produkcji i dystrybucji dokumentów urzędowych oraz bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji narusza prawo UE" - czytamy w komunikacie Komisji.

Jak poinformowano, w obecnej sprawie Komisja działa na rzecz ochrony uczciwej konkurencji, optymalnego wykorzystywania pieniędzy podatników oraz zapewnienia potencjalnie zainteresowanym wykonawcom dostępu do dwóch kategorii zamówień, które w Polsce nie są udzielane w drodze przetargów konkurencyjnych wymaganych przez prawodawstwo UE.

Orzeczenie TSUE ws. kopalni w Turowie

Najnowsza skarga Komisji to kolejny pozew przeciw Polsce. W maju, po skardze czeskich władz, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał, by w Turowie wstrzymano wydobycie. Czechy uważają bowiem, że kopalnia ta ma negatywny wpływ na środowisko przy przygraniczu, obniżył się na przykład poziom wód gruntowych.

Strona polska wskazywała, że wstrzymanie tam wydobycia doprowadziłoby do katastrofy ekologicznej i energetycznej - Turów wytwarza do 7 procent krajowej energii.

Czesi deklarowali wycofanie pozwu z TSUE w przypadku zawarcia porozumienia z Polską.

Wcześniej, 6 kwietnia, do TSUE dotarła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Dotyczy ona tzw. ustawy kagańcowej, która weszła w życie w lutym 2020 roku. Głosami PiS wprowadzono wówczas szereg zmian w różnych obszarach sądownictwa - wśród nich znalazł się oburzający zapis dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - za pytania o m.in. legalność KRS mogą oni zostać ukarani uchyleniem immunitetu czy zawieszeniem w obowiązkach służbowych. 

Więcej o: