Gliwice ruszają z programem "Mój Deszcz". Do 4 tys. zł dofinansowania za łapanie deszczówki

"Mój deszcz" to program, w którym Gliwice dopłacają mieszkańcom miasta po 4 tys. zł za wykonanie zbiorników na deszczówkę. - Do tego, że gromadzenie wód opadowych jest ważne dla miasta, chyba nie muszę nikogo przekonywać - podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Na swojej stronie miasto Gliwice przekonuje, że łapanie deszczówki to takie korzyści jak "utrzymanie naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych w naszym otoczeniu, poprawa lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenie wykorzystywania kurczących się zasobów wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych".

Zobacz wideo Dr Sebastian Szklarek o śladzie wodnym

Z tego powodu ruszył lokalny program "Mój Deszcz", który ma zachęcać do zbierania deszczówki. Nowy program dotacyjny jest elementem Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu.

- Mieszkańcy powinni mieć pewność, że mogą liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na gromadzenie wód opadowych. Gliwicki program „Mój Deszcz" z założenia stanowi uzupełnienie dla programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja woda". Ponieważ pula środków WFOŚiGW zarówno w 2020, jak i 2021 roku bardzo szybko się wyczerpała, uruchamiamy miejski program. Do tego, że gromadzenie wód opadowych jest ważne dla miasta, chyba nie muszę nikogo przekonywać - podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

"Mój Deszcz" to do 4 tys. zł dofinansowania

Gliwice dofinansują do 85 proc. kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiornika podziemnego lub nadziemnego o pojemności do 10 m3, dotyczy to również zbiorników dekoracyjnych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 4 tys. zł jednorazowego wsparcia, a cała pula pierwszej edycji programu "Mój Deszcz" wynosi pół miliona złotych. 

.Ile wyniesie 'podatek od deszczu'? Nawet kilkaset złotych. Liczymy

W kolejnych latach miasto chce udzielać także dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach lub w gruncie, studni chłonnej, a także na dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych (szamb) do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania w trakcie trwania programu.

"Mój Deszcz" - jak złożyć wniosek?

O dofinansowanie mogą się ubiegać mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i stowarzyszenia (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Wniosek o dopłatę znajduje się pod TYM adresem. Wypełnione dokumenty można wysłać pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice), bądź osobiście dostarczyć pod ten sam adres, do Biura Obsługi Interesantów w pokoju 106. Możliwe jest też wysłanie skanów dokumentów z załącznikami na adres gw@um.gliwice.pl. Wniosek należy złożyć do 15 lipca do godziny 17. Dotacja będzie wypłacana przez miasto po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

Pojemnik na zbieranie deszczówki, warto takie mieć"Warszawa zbiera deszczówkę". Nawet 4 tysiące złotych dotacji dla osoby fizycznej

Więcej o: