Jest sprawozdanie finansowe spółki Srebrna za 2020 r. Ponad 1,4 mln zł zysku

Ponad 1,44 mln zł netto zysku odnotowała w ubiegłym roku spółka Srebrna, zarządzana przez osoby wywodzące się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Przychody wyniosły ponad 6,5 mln zł.

Spółka Srebrna Sp. z o.o. zajmuje się zarządzeniem posiadanymi nieruchomościami oraz działalnością medialno-wydawniczą. Prezeską jest Małgorzata Kujda, żona Kazimierza Kujdy, byłego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członkami zarządu są Janina Goss (od lat jedna z najbardziej zaufanych osób Jarosława Kaczyńskiego) i Jacek Cieślikowski (radny PiS, asystent prezesa partii i kierownik działu transportu Prawa i Sprawiedliwości). 

W radzie nadzorczej zasiadają Halina Wojnarska (żona Adama Lipińskiego, byłego wiceprezesa PiS, obecnie wiceprezesa NBP), Mirosława Romanowska (była współpracowniczka Lecha Kaczyńskiego za czasów prezydentury w Warszawie), Barbara Skrzypek (b. dyrektorka biura prezydialnego PiS, od lat 90. współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego), Jacek Rudziński (wieloletni asystent i kierowca Jarosława Kaczyńskiego) i Grzegorz Tomaszewski (kuzyn prezesa PiS).

Zobacz wideo Kaczyński "reaguje" na nepotyzm w PiS. Tusk: Jesteśmy świadkami albo skrajnej nieudolności, albo jawnego szyderstwa

Srebrna. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Zysk spółki w 2020 r. wyniósł ponad 1,44 mln zł (rok wcześniej było to ok. 2,13 mln zł). 40 tys. zł zysku przeznaczono na wypłatę dywidendy dla udziałowca Srebrnej, którym jest Fundacja Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Pozostała kwota - ok. 1,4 mln zł - została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Przychody ze sprzedaży usług wyniosły ponad 6,5 mln zł. Suma bilansowa, czyli wartość aktywów spółki, wyniosła ponad 30,1 mln zł i wzrosła w ciągu roku o ponad 1,4 mln zł.

Jak czytamy w sprawozdaniu z działalności spółki, w ubiegłym roku Srebrna wyremontowała powierzchnie biurowe w budynku przy Al. Jerozolimskich 125/127, a także w budynku przy ul. Srebrnej 16. Rozszerzono też system klimatyzacji i zakończono budowę podziemnej trafostacji, zasilającej w energię elektryczną budynek przy Al. Jerozolimskich.

Srebrna Sp. z o.o. według stanu na koniec 2019 r. posiadała warte 3,3 mln zł udziały w siedmiu spółkach - Siedlecka Oficyna Wydawnicza, Multibarman Sp. z o.o., Gazeta Częstochowska, Słowo Niezależne Sp. z o.o. (wydawca portalu Niezalezna.pl), Geranium Sp. z o.o., Forum S.A. (wydawca "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie"), Blackstones Sp. z o.o.

Na koniec ub.r. spółka zatrudniała 12 osób. Na wynagrodzenia przeznaczono prawie 2 mln zł. Zarządowi wypłacono blisko 366 tys. zł, a radzie nadzorczej 170 tys. zł.

Spółka użytkuje wieczyście grunty przy Alejach Jerozolimskich 125/127, ul. Nowogrodzkiej 84/86 (mieści się tam m.in. siedziba Prawa i Sprawiedliwości) i ul. Srebrnej 16 w Warszawie.

- Wielu mówi o Srebrnej, jako zapleczu gospodarczym naszej partii. Otóż tak nie jest - mówił w 2019 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową (wywiad dostępny jest na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości).

- Nie ma między PiS a spółką Srebrna, bo w niej jest majątek fundacji [mowa o Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego - red.], żadnych przepływów finansowych. Nic, co robi nasza partia, nie jest finansowane przez Srebrną. Między spółką, partią, a fundacją nie ma związków prawnych, instytucjonalnych. Jest związek personalny, polegający na tym, że jestem szefem partii i jednocześnie przewodniczącym rady fundacji - zaznaczył.

Więcej o: