Premier Morawiecki zapowiadał oszczędności w administracji. Na nagrody w KPRM wydano 907 tys. zł

Łączna wysokość nagród wypłaconych w 2020 roku w kancelarii premiera to 907 080 zł brutto - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską Krystyny Skowrońskiej (KO). Jak zaznaczała w piśmie posłanka, w kwietniu ubiegłego roku premier zapowiadał oszczędności. - To nie jest dzisiaj czas na nagrody, na premie, na bonusy i na podwyżki - mówił wówczas Mateusz Morawiecki.

Biuro Budżetowo-FinansoweKrystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej złożyła interpelację skierowaną do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka w sprawie nagród i premii, które zostały wypłacone w KPRM w maju bieżącego roku. Posłanka domagała się odpowiedzi na pytania o łączną kwotę wypłacanych nagród oraz informację na temat tego, ile wynosi średnia płaca w kancelarii. 

Zobacz wideo Polska nie dołączyła do Prokuratury Europejskiej. Bodnar: Chodzi o to, żeby nie poddawać się zewnętrznej kontroli

Premier zapowiadał oszczędności w administracji. "To nie jest czas na nagrody"

"W kwietniu 2020 roku premier Morawiecki zapowiadał oszczędności w administracji publicznej. W czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa musimy szczególnie zwracać uwagę na wydatkowanie każdej złotówki" - pisała w interpelacji posłanka Skowrońska. 

"Jak zwracał uwagę premier, budżet nie jest workiem bez dna i cytuję: 'W administracji publicznej przede wszystkim staramy się również o to, żeby zaszczepić gen oszczędności. To nie jest dzisiaj czas na nagrody, na premie, na bonusy i na podwyżki'"- dodała.

Kolumna czołgów M1A2 SEPv3 na poligonieCzołgi Abrams dla Polski. Związkowcy zbrojeniówki skarżą się prezydentowi

W związku z przytoczonymi słowami Skowrońska zadała ministrowi Dworczykowi pytanie o łączną kwotę nagród oraz premii, które wypłacono w KPRM w poszczególnych latach, zaczynając od 2015 roku. Domagała się również odpowiedzi na pytanie o średnią płacę w kancelarii. 

Niemal milion złotych na nagrody i premie w KPRM

Odpowiedzi na interpelację posłanki Koalicji Obywatelskiej z upoważnienia ministra udzielił podsekretarz stanu w KPRM Jarosław Wenderlich. Jak przekazał, w 2020 roku na nagrody wydanych zostało 907 080 zł brutto, w tym 843 080,00 zł (część budżetowa KPRM), 57 000 zł (członkostwo RP w Unii Europejskiej), a 7 000,00 zł (Informatyzacja od 06.10.2020 r.).

W poprzednich latach na nagrody w KPRM wydano:

w 2015 r. - 3 429 340,00 zł,
w 2016 r. - 2 324 540,00 zł,
w 2017 r. - 6 610 481,40 zł,
w 2018 r. - 9 082 054,98 zł,
w 2019 r. - 13 856 414,00 zł

Wenderlich dodał, że nagrody nie należą do stałych składników wynagrodzenia w KPRM oraz że nie wynikają z zawartych z pracownikami umów o pracę. "Nagrody mają charakter uznaniowy i nie są obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości dla każdego pracownika Kancelarii podejmuje Dyrektor Generalny KPRM" - wyjaśniał. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova.Wiceszefowa KE: Państwa nie mogą wybierać, które prawo chcą stosować

Jakie jest średnie wynagrodzenie brutto pracowników KPRM?

Zgodnie z odpowiedzią podsekretarza w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosło ono 8 334,15 zł w przypadku części budżetowej KPRM, 9 025,16 zł (członkostwo RP w UE) i 7 967,38 zł (w informatyzacji).

Ile osób zatrudnia KPRM? Dwa razy więcej niż dwa lata temu

Kancelaria premiera liczyła w pierwszym kwartale 2021 r. łącznie 1234 etaty. 

Przeciętne zatrudnienie w KPRM w 2020 r. wyniosło natomiast: - 689 etatów (część budżetowa KPRM), 95 etatów (członkostwo RP w Unii Europejskiej), 438 etatów (Informatyzacja), czyli łącznie 1222 etaty.

W poprzednich latach zatrudnienie wyniosło z kolei: 2015 r. - 555 etatów, w 2016 r. - 559 etatów, w 2017 r. - 681 etatów, w 2018 r. - 680 etatów, w 2019 r. - 699 etatów. 

Według podsekretarza wzrost zatrudnienia ma związek z działalnością Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który został utworzony na mocy ustawy z 15 września 2017 roku. 

"Nadzór nad NIW, od momentu jego powstania, sprawowany jest przez Departament Spraw Obywatelskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego jest zarządzanie programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opracowywanymi przez Komitet ds. Pożytku Publicznego, przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Ministrów, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz gromadzenie i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim"- tłumaczył. 

"Zgodnie z art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2400) dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2021 rok nie utworzono 3% funduszu nagród. Istnieje możliwość przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia" - dodał Wenderlich. 

Pełna odpowiedź na interpelację jest dostępna na stronie internetowej sejm.gov.pl

Więcej o: