GiS ostrzega przed nowym narkotykiem. To MDMB-4en-PINACA. "Trudności w niesieniu pomocy"

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na terenie Polski obserwuje się gwałtowny wzrost zażycia niebezpiecznej substancji psychoaktywnej o nazwie MDMB-4en-PINACA - ostrzega Główny Inspektor Sanitarny, dodając, że zażycie substancji może prowadzić do śmiertelnych zatruć.

GIS ostrzega przed narkotykiem o nazwie MDMB-4en-PINACA (3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)butanian metylu), będącym syntetycznym kannabinoid na bazie indazolu. "Jest to kontrolowana polskim prawem substancja, która znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406 i 518) i należy do grupy nowych substancji psychoaktywnych – grupa III-NPS" - podaje GIS, alarmując: "w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na terenie Polski obserwuje się gwałtowny wzrost liczby identyfikacji tej substancji".

Zobacz wideo Marihuana warta ok. 4,5 mln zł trafiła do Polski w trasporcie z kalafiorami

MDMB-4en-PINACA - GIS ostrzega przed nowym narkotykiem. "Wysokie ryzyko"

MDMB-4en-PINACA ze względu na swoją wysoką moc może stwarzać wysokie ryzyko poważnych zatruć, które - jak podkreśla GIS - w niektórych przypadkach mogą być śmiertelne.

Narkotyk ten może przybierać postać mieszanek do palenia, proszków, kartoników nasączonych substancją, liquidów do e-papierosa

- czytamy w ostrzeżeniu.

GIS podaje także, że u osoby po zażyciu MDMB-4en-PINACA mogą wystąpić: halucynacje, paranoja, psychoza oraz agresywne i gwałtowne zachowanie, splątanie, strach, niepokój, zniekształcone postrzeganie czasu, nudności, wymioty, letarg, zaburzenia motoryki, zaczerwienienie spojówek oczu, objawy sercowo-naczyniowe (takie jak nadciśnienie, tachykardia, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego i udar), drgawki, konwulsje, utrata przytomności, śpiączka.

MDMB-4en-PINACA decyzją Komisji ds. Środków Odurzających (CND - Commission on Narcotic Drugs) nr 64/3 z dnia 14 kwietnia 2021 r. została zakwalifikowana do włączenia do wykazu II konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.
Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków (zwanych popularnie „dopalaczami"). Produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe mieszanki, jak również liquidy do palenia, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w niesieniu pomocy przez służby medyczne

- przypomina GIS.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, posiadanie, przywóz i wywóz nowych substancji psychoaktywnych grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Więcej o: