Dodatek do emerytury dla strażaków. Komu ma przysługiwać dodatkowe 200 zł?

Nowy dodatek ma być skierowany do emerytek i emerytów, którzy służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt ustawy jest już gotowy.

200 zł miesięcznie ma trafiać do około 20 tys. emerytów, niezależnie od wysokości ich świadczenia z ZUS. Komu będzie przysługiwać nowe świadczenie?

Zobacz wideo Strażak: Niskie pensje zagrażają bezpieczeństwu

Dodatkowe 200 zł do emerytury. Kto może otrzymać pieniądze? 

Dodatkowe 200 zł trafi tylko do pewnej grupy seniorów. Świadczenie otrzymają strażacy-ochotnicy. Obecnie nie otrzymują żadnych benefitów za swoją służbę, mimo że często narażają życie, gdy na miejscu zdarzenia nie ma Państwowej Straży Pożarnej

Głównym celem ustawy o OSP jest wprowadzenie dodatków emerytalnych dla strażaków-ochotników. Niejeden rząd takie obietnice składał, my chcemy być rządem, który tę propozycję zrealizuje

- powiedział wiceminister MSWiA Maciej Wąsik na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych.

200 zł do emerytury nie dla wszystkich. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Dodatek w wysokości 200 zł ma przysługiwać osobom, które pełniły służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie otrzymają dodatek po 20 latach służby w OSP i osiągnięciu wieku 60 lat, a panowie po 25 latach służby i osiągnięciu wieku 65 lat. 

Co ważne, dodatek otrzymają te osoby, które w czasie służby wyjeżdżały do akcji przynajmniej raz w roku. Dodatek będzie wypłacany dożywotnio wszystkim strażakom-ochotnikom niezależnie od wysokości ich emerytury.

Ochotnicza Straż Pożarna, zdjęcie ilustracyjneStrażacy Ochotnicy dostaną 200 zł dodatku. Jest projekt ustawy o OSP

Jak otrzymać dodatkowe 200 zł dla strażaków? 

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek u powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej, natomiast za wypłatę pieniędzy będzie odpowiadał Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. MSWiA już przygotowało projekt ustawy. Dodatek ma zostać wprowadzony w 2022. 

Więcej o: