Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat? Jakie są stawki w 2021 roku?

W związku z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji abonament w 2021 roku jest wyższy niż w latach poprzednich. Jak prezentują się nowe stawki? Kto jest zwolniony z opłaty?

W 2021 roku miesięczna opłata za używanie radia wynosi 7,50 zł (w roku 2020 było to 7 zł), a za użytkowanie telewizora albo telewizora i radia - 24,50 zł (rok temu - 22,70 zł). Jest to stawka podstawowa. Podobnie jak w poprzednich latach, KRRiT wprowadził obniżki dla osób, które zapłacą za kilka miesięcy z góry. Taryfikator kształtuje się następująco:

abonament radiofoniczny:

 • 14,60 zł za dwa miesiące,
 • 21,60 zł za trzy miesiące, 
 • 42,80 zł za sześć miesięcy,
 • 81,00 zł za rok kalendarzowy,

abonament radiowo-telewizyjny:

 • 47,50 zł za dwa miesiące,
 • 70,60 zł za trzy miesiące,
 • 139,70 zł za sześć miesięcy,
 • 264,60 zł za rok kalendarzowy.
Zobacz wideo Co dalej z lex TVN?

Abonament RTV. Kto jest z niego zwolniony? 

Spora grupa Polaków jest zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu RTV. To około 3,7 mln osób. Poza seniorami, którzy ukończyli 75 lat, są to:

 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • osoby bezrobotne,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego. 
Więcej o: