Nowy zawód w Polsce? Projekt ustawy wprowadza instytucję koronera

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zakłada wprowadzenie instytucji koronera, który miałby zajmować się orzekaniem w sprawie nagłych zgonów. Trwa opiniowanie projektu.

W projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych opublikowanym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znalazły się przepisy dotyczące wprowadzenia instytucji koronera oraz elektronicznej karty zgonu i elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Co robi koroner?

Koroner w krajach anglosaskich to urzędnik prowadzący śledztwo w sprawie nagłego, niespodziewanego lub przypadkowego zgonu, który nastąpił w sposób nienaturalny, w podejrzanych lub brutalnych okolicznościach. W Polsce taką rolę sprawuje obecnie lekarz medycyny sądowej, który zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn śmierci oraz ustaleniem czasu śmierci osób, co do których zaistniało podejrzenie, że zmarły śmiercią nienaturalną, np. wskutek zabójstwa.

W zamyśle autorów projektu nowa w polskim prawie instytucja koronera miałby odciążyć lekarzy w zakresie orzekania o nagłych zgonach. Więcej o obowiązkach koronera można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji opublikowanej w RCL.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Poza instytucją koronera projekt ustawy wprowadza również jednoznaczne definicje, zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa do organizacji pochówku, prawa rezerwacji miejsca pochówku oraz prawa do grobu. Uregulowano w nim zasady postępowania ze zwłokami, szczątkami ludzkimi i popiołami ludzkim, w szczególności możliwości dokonywania pochówków poza cmentarzami, zasad postępowania na cmentarzach i w krematoriach, a także pogrzebów na morzu.

Projekt reguluje też m.in. zasady międzynarodowego przewozu zwłok, szczątków ludzkich i popiołów ludzkich; zasady zakładania, rozszerzania, utrzymywania i likwidacji cmentarzy oraz umożliwia zakładania cmentarzy poza terenem danej gminy.

Projekt ustawy określa też minimalne wymogi w zakresie wyposażenia cmentarza. Zmienia zasady związane z odległościami cmentarzy od zabudowy i wprowadza jednoznaczne zasady likwidacji grobów.

Projekt zakłada również wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, rejestru grobów i miejsc spoczynku oraz rejestru cmentarzy, oraz włączenie do elektronicznej ewidencji cmentarnej informacji pochodzącej z Systemu Odznaczeń Państwowych, rejestru zabytków, ewidencji zabytków, ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie działalności regulowanej w odniesieniu do branży pogrzebowej, w tym wprowadzenie rejestru przedsiębiorców i zakazu prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezarejestrowanych.

Więcej o: