12 tysięcy złotych na dziecko - zasady. Sejm uchwalił ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Posłowie przegłosowali ustawę, która zakłada, że od 2022 roku na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie w wysokości 12 tys. złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

W piątek 1 października za przyjęciem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym głosowało 433 posłów, sześciu było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Jakie będą zasady przyznawania 12 tysięcy złotych na dziecko?

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

12 tys. złotych na dziecko - którzy rodzice mogą wystąpić o świadczenie?

Uchwalona przez Sejmu ustawa przewiduje, że kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys. złotych będzie przysługiwał rodzinom na drugie i każde kolejne dziecko. Mogą się o nie starać rodzice dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca życia.

Świadczeniobiorcy mogą wybrać też sposób płatności: po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata lub po tysiąc złotych miesięcznie przez rok. Wsparcie w wysokości maksymalnie 12 tys. złotych ma być wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Ponadto środki te nie będą podlegały opodatkowaniu.

Świadczenie ma być wypłacane od 2022 roku. Prawo do kapitału opiekuńczego będą mieć także rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. W takim przypadku świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez dziecko 36. miesiąca życia.

Aby otrzymać 12 tys. złotych za dziecko, konieczne będzie złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wraz z wymaganymi załącznikami. Mają one być składane w postaci elektronicznej - tak samo, jak wnioski o świadczenie Dobry Start czy 500 plus.

400 złotych miesięcznie na pobyt dziecka w żłobku lub u opiekuna dziennego

Posłowie odrzucili poprawki opozycji, które opowiadały się za tym, by świadczenie przysługiwało także na pierwsze małe dziecko, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Poza tym wprowadzone zostanie dofinansowanie w wysokości 400 złotych miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie zostaną objęte kapitałem opiekuńczym. Rozwiązanie to ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku z wyrównaniem od stycznia.

Więcej o: