Mój Prąd 4.0. Będzie kolejna edycja programu dofinansowania zakupu fotowoltaiki

Dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaiki w ramach programu "Mój Prąd" jest dużym sukcesem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ogłosił, że zaplanowano już czwartą turę dotacji.

Program "Moj Prąd 4.0" ma za zadanie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co spowoduje wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

Zobacz wideo Trudno było znaleźć odpowiednich ludzi do tej roboty. Polskie "The Office" wchodzi z przytupem

Mój Prąd 4.0. Dofinansowanie fotowoltaiki. Kiedy rusza?

Kolejna edycja dofinansowanie fotowoltaiki zaplanowana jest na I kwartał 2022 roku. 

Więcej na temat rządowych dotacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl 

Program - w nowej wersji - będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów "Mój Prąd" oraz "Czyste Powietrze".

Nowa edycja "Mojego Prądu" będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju oraz do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pozwoli także na zwiększenie możliwości bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym

- mówił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE. 

Mój Prąd 4.0 Co nowego w programie?

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, poinformował, że zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

"Mój Prąd 4.0" umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych

- wyjaśnił Kurtyka.

Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej

- powiedział Zyska.

Więcej o: