Bon medyczny, czyli kolejne 500 plus. Nowa propozycja Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zaproponował m.in. zatrudnianie na etaty rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wprowadzenie bonu medycznego dla każdego ich wychowanka w wysokości 500 zł miesięcznie. Mikołaj Pawlak wnioskuje do Ministerstwa Rodziny o wpisanie jego propozycji do projektu reformy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział, że według danych na koniec 2020 r. 8463 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej miało orzeczenie o niepełnosprawności. Informacje pozyskane z powiatów wskazują zaś, że ponad połowa dzieci przebywających w pieczy zastępczej potrzebuje stałego dostępu do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, terapii czy rehabilitacji.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Mama z dzieckiem500+ i problem z podziałem pieniędzy podczas opieki naprzemiennej

Bon medyczny to jedna z propozycji Rzecznika Praw Dziecka

Jak tłumaczył Rzecznik Praw Dziecka, państwowe placówki medyczne nie zawsze są w stanie odpowiednio szybko udzielić wsparcia zdrowotnego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego, a jest to dla tych dzieci kluczowe w procesie ich rozwoju fizycznego i psychicznego. Problem z dostaniem się do lekarza specjalisty jest jedną ze wskazywanych barier rozwoju tego typu pieczy.

Według Rzecznika Praw Dziecka, wprowadzenie bonu medycznego w wysokości 500 zł miesięcznie na każdego wychowanka, może pomóc pokonać tę barierę. Kolejne propozycje Mikołaja Pawlaka zakładają zatrudnienie na etaty rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rozszerzenie praktyk studenckich o możliwość pracy u rodzin.

Instytucjonalną pieczę zastępczą musimy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji jedynie wyjątkowych. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoich biologicznych rodzinach, powinny się wychowywać w rodzinach zastępczych lub małych, rodzinnych placówkach. W Polsce żyje wiele osób, które chcą się podjąć tej misji, ale obawiają się, że ich domowe budżety tego nie wytrzymają, dlatego musimy im zapewnić bezpieczeństwo socjalne, pomóc finansowo i organizacyjnie

- mówił Mikołaj Pawlak.

Dom dziecka dostaje 6500 zł na dziecko, rodzina zastępcza - 746 zł lub 1131 zł

Rzecznik Praw Dziecka zwracał uwagę na duże różnice kosztów przebywania dziecka w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej. Instytucjonalna to koszt ok. 6500 zł miesięcznie, w pieczy zastępczej to zaledwie 746 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1131 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (plus wynagrodzenie 2000 zł dla zawodowego rodzica zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka). Świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko nie pokrywa różnicy pomiędzy kosztami we wskazanych typach pieczy.

Ministerialny projekt zakłada wprowadzenie reguły, że wynagrodzenie dla zawodowego rodzica zastępczego i dla prowadzącego rodzinny dom dziecka nie może być niższe od kwoty minimalnej pensji. Rzecznik Praw Dziecka mówił również o konieczności wprowadzenia zatrudnienia na umowę o pracę zamiast obowiązujących obecnie umów cywilnoprawnych.

Bon turystyczny (zdjęcie ilustracyjne)Bon turystyczny został przedłużony. Rząd podał nowy termin ważności

Bon medyczny. Na czym ma polegać? Kto go dostanie?

Bon medyczny miałby być wypłacany na każdego wychowanka przebywającego w pieczy zastępczej. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak proponował wypłacanie 500 zł miesięcznie.

Bon medyczny byłby przeznaczony do opłacania w placówkach prywatnych usług medycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, a także na zakup niezbędnych leków czy środków pomocniczych.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?
Więcej o: