Polski Ład. "Spora grupa Polaków zdziwi się, jak dostanie 10 zł". Resztę pożre inflacja

- Na początku 2022 roku czeka nas jeszcze wyższa inflacją, ja obstawiam nawet dwucyfrową, ponieważ wchodzi w życie Polski Ład - uważa ekonomistka Alicja Defretyka, z portalu Ciekaweliczby.pl. Według gościni środowego "Studia Biznes" najmocniej ucierpią osoby najmniej zarabiające. - Sporo osób zdziwi się jak dostanie 10, 20 złotych - dodaje. Posłuchaj fragmentu.

Według ekonomistki Polski Ład mocno uderzy po kieszeni osoby, które lepiej zarabiają i szczególnie przedsiębiorców, a przedsiębiorcy będą chcieli te koszty odrobić, więc będą przerzucali rosnące koszty właśnie na klientów. To może okazać się proces szczególnie niekorzystny w sytuacji, gdy mamy najwyższy wzrost cen towarów i usług od dwóch dekad. Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. Zgodnie z najnowszymi prognozami ekonomistów, inflacja w tym roku może dotrzeć do poziomu nawet ponad 7 proc. rok do roku. A co czeka nas w pierwszych miesiącach 2022 r. Niestety nie należy wykluczyć nawet dziesięcioprocentowej inflacji - mówił Alicja Derfertyka.

Zobacz wideo

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy podatkowe, które są częścią tak zwanego Polskiego Ładu. Ustawa została przegłosowana 29 października. Zmiany podatkowe mają obowiązywać od nowego roku. Dojdzie do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Podniesiono też próg podatkowy, od którego obowiązuje 32-procentowa stawka PIT. Zmienią się również zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Do najistotniejszych zmian, które wprowadza ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, można zaliczyć:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł;
 • podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc.;
 • wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;
 • zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania;
 • wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 • wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 • wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 • ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 • nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł.
Więcej o: