Polski Ład przesądzony. Andrzej Duda podpisał ustawę. Co się zmieni?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy podatkowe, które są częścią tak zwanego Polskiego Ładu. Poinformowała o tym strona prezydenta.

Ustawa została przegłosowana 29 października. Zmiany podatkowe mają obowiązywać od nowego roku. Dojdzie do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Podniesiono też próg podatkowy, od którego obowiązuje 32-procentowa stawka PIT. Zmienią się również zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Zobacz wideo Wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja? Nie zawsze. Ekspert tłumaczy

Polski Ład z podpisem Andrzeja Dudy 

"Deklarowanym celem ustawy jest: 'stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw'. W treści uzasadnienia wskazuje się również na potrzebę szukania nowych rozwiązań wspierających wzrost oraz stabilizację nadwyrężonych na skutek pandemii wpływów budżetowych. W tym celu proponuje się projekt tzw. Podatkowego Restartu Gospodarki, którego ważną częścią ma być przeprowadzenie szerokiego programu repatriacji kapitału, finansowego i ludzkiego" - czytamy w informacji opublikowanej na stronie internetowej prezydent.pl.

Petuniabukta, Spitsbergen. Ślady odciśnięte w podmokłej tundrze. Trudno określić, sprzed jakiego okresu pochodzą, ale są to lata.Resztki. Tu mogła się wydarzyć arktyczna gorączka surowcowa. To jej pozostałości

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Do najistotniejszych zmian, które wprowadza ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, można zaliczyć:

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł;
 2. podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc.;
 3. wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 4. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;
 5. zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 6. likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 7. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania;
 8. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 9. wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 10. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 11. ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 12. nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł.
Więcej o: