Kraków. 14 grudnia komunikacja miejska będzie darmowa. Powodem smog

We wtorek przez całą dobę komunikacja miejska w Krakowie będzie bezpłatna. Władze miast podjęły taką decyzję, by zachęcić do niej mieszkańców, bowiem prognozy mówią, że może dojść do przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10.

Darmowa komunikacja będzie obowiązywać we wtorek 14 grudnia od godz. 0:00 do 24:00 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego - czytamy w komunikacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

Jak przekazał w sobotę Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, we wtorek 14 grudnia istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Przeczytaj więcej informacji o smogu na stronie głównej Gazeta.pl

Smog (zdjęcie ilustracyjne) Rybnik. Mieszkaniec wygrał ze Skarbem Państwa. 30 tys. zł odszkodowania za smog

Kraków wydał zalecenia w sprawie smogu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie zaleca, aby osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, podjęły następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Stacja pomiaru zanieczyszczenia powietrza (zdjęcie ilustracyjne) Nowy Targ trafił na czoło w rankingu smogu i przeniósł stację pomiarową

Kiedy powietrze jest zanieczyszczone?

O zanieczyszczonym powietrzu mówimy, gdy stężenie szkodliwych pyłów przekracza dopuszczalną normę.

  • w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;
  • w przypadku benzenu - 10 µg/m3.
Zobacz wideo Chcesz wymienić kopciucha? Ekspert w prosty sposób wyjaśnia, jak dostać dofinansowanie
Więcej o: