Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci. Komu się należy? Nie tylko dla matek

Dodatek do emerytury Mama 4+ jest przeznaczony dla osób, które odłożyły karierę, by wychować wielodzietną rodzinę. Komu przysługuje? Jak uzyskać wniosek?

PiS stara się promować politykę prorodzinną, wprowadzając różnego rodzaju ulgi i pomoc w tym zakresie. Od 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Wysokość dodatku to 1250,88 zł brutto. Jeśli jednak inne świadczenie przysługuje takiej osobie i jest to np. emerytura mniejsza niż minimalna czy renta, to w tej sytuacji rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie jedynie dopełnieniem do kwoty najniższej emerytury. Suma dodatku i emerytury albo renty, którą pobiera, nie może być wyższa niż kwota najniższej emerytury.

Zobacz wideo Technologie ułatwiają obowiązki domowe

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci. Dla kogo mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli mama 4+ przysługuje osobom, które nie mają dochodów, bo poświęciły się wychowywaniu dzieci. Potomków musi być co najmniej czterech. Ponadto świadczenie to przysługuje:

  • matkom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
  • ojcom, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl 

Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia), a także mieć:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest się cudzoziemcem).

Jak złożyć wniosek o matczyną emeryturę?

Odpowiedni wniosek o świadczenie mama 4+ należy złożyć w placówce ZUS. Potrzebny do tego druk znajduje się na www.zus.pl i w salach obsługi klientów. Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty, jak:

  • akty urodzenia dzieci,
  • informacje sytuacji osobistej lub materialnej,
  • informacje o numerach PESEL dzieci,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje w sprawie.
Więcej o: