Zasiłek stały 2022: kto może się starać? Zyskać można ponad 700 zł. Nie przysługuje jednak każdemu

Zasiłek stały 2022: od stycznia w świadczeniu tym zaszły duże zmiany. Ustalona została nie tylko nowa maksymalna kwota, jaką można otrzymać, ale również zmieniły się kryteria kwotowe. Jeszcze 14 lipca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jeszcze w ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dzięki tym zmianom możliwe będzie uzyskanie wyższej kwoty świadczenia. Oprócz tego wsparciem objętych zostanie więcej osób i rodzin.

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Dorota Gardias Buty zimowe Doroty Gardias to hit! Podobne w CCC i Deichmann

Co to jest zasiłek stały i kiedy zmiany wejdą w życie?

Zasiłek stały to nic innego jak jedno ze świadczeń pieniężnych wypłacanych z pomocy społecznej. Ta forma wsparcia ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Do tej pory zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych i maksymalnej wysokości zasiłku stałego obowiązywały od 1 października roku, w którym przeprowadzana była weryfikacja. Czyli w tym wypadku obowiązujące kwoty ustalone były w 2018 roku, dlatego w 2021 r. przypadał termin kolejnej. Na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej termin weryfikacji został jednak zmieniony z 1 października na 1 stycznia 2022 roku.

Ile wynosi zasiłek stały 2022? Wiemy jak zmieniły się kryteria dochodowe

Już od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowa maksymalna kwota zasiłku stałego. Będzie teraz wynosiła 719 zł. Obecnie zasiłek stały przysługiwał w maksymalnej wysokości 645 zł. Oznacza to wzrost o 11% w stosunku do ubiegłego roku.

Od tego roku zmieniła się również wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania zasiłku stałego. Wynosi ono:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł

Od 2018 roku kryteria te wynosiły odpowiednio: 701 i 528 zł.

Pieniądze, ZUS Renta socjalna 2022 ile wynosi? Są nowe zasady dorabiania

Kto może otrzymać zasiłek stały 2022 i kto go przyznaje?

Zasiłek stały przyznawany jest przez gminy. Aby móc się o niego starać postawione są konkretne wymogi poza tymi dochodowymi. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Więcej o: