PIT 2022. Czas na złożenie PIT-28 się kończy. Termin krótszy niż większości deklaracji

Większość deklaracji PIT należy rozliczyć do końca kwietnia. Wyjątkiem jest m.in. PIT-28 przeznaczony dla podatników, którzy w 2021 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Termin składania świadczeń PIT-28 upłynie 28 lutego.

- Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 28 lutego 2022 r. - przypomina Ministerstwo Finansów. Zeznanie PIT-28 można składać elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku

Zobacz wideo Polski Ład krok po kroku - wypełniamy najważniejsze dokumenty

PIT-28. Kto musi go złożyć?

Zeznanie PIT-28 przeznaczone jest dla podatników, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, z umowy najmu i umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży roślin i zwierząt pochodzących z własnych upraw lub hodowli.  

Podczas rozliczania deklaracji PIT-28 można skorzystać z szeregu ulg takich jak: ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, ulga termomodernizacyjna, ulga z tytułu wpłaty na IKZE, ulga abolicyjna, ulga mieszkaniowa na prawach nabytych oraz odliczyć składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, a także straty z działalności gospodarczej.

PIT-28. Jakie ulgi dla PIT-28?

Podczas składania deklaracji PIT-28 można również przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w swoim zeznaniu wskazać organizację, której chce się pomóc. 

W przypadku rozliczeń PIT-28 nie przysługuje prawo do rozliczenia z małżonkiem, poza niektórymi wyjątkami. Wspólnie rozliczyć można się, gdy: przez cały rok podatkowy nie osiągnięto przychodów z prowadzonej działalności. Nie można również korzystać z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania oraz z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń. 

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

PI-28. Gdzie składać wnioski?

- Podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT - informuje resort.  

Natomiast osoby rozliczające na formularzu PIT-28 dochody z działalności gospodarczej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje. Tradycyjnie zeznania w formie papierowej można składać w swoim urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą. Należy jednak pamiętać, żeby zostało ono nadane w placówce pocztowej przed upływem 28 lutego 2022 r. 

Więcej o: