Ulga termomodernizacyjna. Kto może z niej skorzystać?

Wypełniając deklarację podatkową PIT, warto wiedzieć, co można odliczyć, by odzyskać część kosztów. Do najpopularniejszych odliczeń należy m.in. ulga termomodernizacyjna, dzięki której można otrzymać zwrot wydatków poniesionych na realizację przedsiewzięcia. Odpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ten zwrot wpłynął na nasze konto.

Ulga termomodernizacyjna jest określona w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podatku koszty poniesione na materiały, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Aby z niej skorzystać, należy m.in. posiadać potwierdzenie zakupów (np. faktura wystawiona przez przedsiębiorstwo, ważne, by firma nie była zwolniona z podatku VAT) oraz ukończyć prace w ciągu trzech lat (np. jeśli pierwszy wydatek ponieśliśmy w maju 2021, mamy czas na ukończenie przedsięwzięcia nie później niż do końca grudnia 2024 roku). Ponadto trzeba odliczać wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Zobacz wideo Poznajmy się - rozmówki polsko-ukraińskie

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Ulga termomodernizacyjna. Kto może z niej skorzystać?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • rozliczający się według skali 17 proc., 
 • podatnicy rozliczający się według stawki 19 proc.,
 • natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32 proc.

Ulga, a kwota wolna od podatku

Istotnym faktem, jest to, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku. Wynosi ona 30 tys. zł. "Jeśli osiągamy dochód mniejszy niż 30 tys. lub równy 30 tys. zł w skali roku, czyli 2,5 tys zł miesięcznie to nie zapłacimy od tego zaliczki na podatek PIT. W tym przypadku nie może być mowy o skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba zatem pamiętać, że podatnicy, którzy zarabiają poniżej 30 tys. zł rocznie, nie będą mogli z takiej ulgi skorzystać" - wyjaśnił Maciej Humeniuk cytowany na pit.pl.

Wysokość ulgi podatkowej to 53 tys. zł (w przypadku małżeństw kwota się podwaja). Oznacza to, że małżonkowie od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) mogą odliczyć aż 106 tys. zł. Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, wraz z zeznaniem podatkowym należy złożyć formularz PIT/O, część B., pole "Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego".

Awaria systemu sterowania PKP PLK. Pociąg z Przemyśla przyjechał do Szczecina ze 140 minutowym opóźnieniemWielka awaria kolejowych centrów sterowania. "Nie było cyberataku"

Jakie materiały i usługi są objęte ulgą termomodernizacyjną?

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ciała wrzucane do masowego grobu w Mariupolu"Mariupol przestaje istnieć". Nawet 90 proc. miasta jest już zniszczone

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

Więcej o: