Mrożenie majątków, embargo na import rosyjskiego węgla i zakaz symbolu "Z". Ustawa sankcyjna podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę sankcyjną, która przewiduje m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji oraz mrożenie majątków osób i podmiotów wspierających inwazję na Ukrainę. Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę, zakładającą zakaz importu rosyjskiego gazu.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego pozwoli zamrozić fundusze firm i osób, które wspierają inwazję na Ukrainę. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę sankcyjną w czwartek - informuje Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

Senatorowie wcześniej wnieśli do ustawy 30 poprawek. Jedna z nich zakładała, że to premier, a nie szef MSWiA ma decydować o wpisie na listę sankcyjną. Inna wprowadzała zakaz importu gazu LNG z Federacji Rosyjskiej. Obie zostały w środę odrzucone przez Sejm.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Krzysztof BrejzaBrejza zapytał, na ilu Rosjan rząd nałożył sankcje. Odpowiedź: Na niewielu

Ustawa o sankcjach na rosyjskie podmioty. Zamrażanie majątków albo wysokie kary

Na podstawie przepisów ustawy rząd chce zamrozić wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze osób oraz podmiotów, które zostaną wskazane na specjalnej liście prowadzonej przez szefa MSWiA. Chodzi o stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej listy osób i podmiotów, wobec których można będzie zastosować środki zawarte w unijnych przepisach. Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych nie będzie oznaczać jeszcze ich konfiskaty - wprowadzenie tego rozwiązania wymaga bowiem zmiany Konstytucji.

Zamrożenie funduszy będzie dotyczyło m.in.: gotówki, czeków, przekazów pieniężnych, depozytów złożonych w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, papierów wartościowych, obligacji oraz akcji i udziałów. Z kolei zamrożenie zasobów gospodarczych będzie dotyczyło aktywów każdego rodzaju, materialnych i niematerialnych, ruchomych i nieruchomych, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług. Podmioty wpisane na listę nie będą mogły realizować zamówień publicznych. Jak napisano w projekcie ustawy, kara za niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków wyniesie do 20 mln zł.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek SasinJacek Sasin: Musimy przemyśleć harmonogram wygaszania kopalń w Polsce

Ustawa sankcyjna zabrania propagowania rosyjskiego symbolu "Z"

Ustawa sankcyjna wyjaśnia, że decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się nie tylko względem osób i podmiotów, które wspierają rosyjską agresję na Ukrainę oraz "poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji, lub praworządności w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi", ale też "względem osób i podmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej".

W projekcie znalazły się także zapisy, które zakazują stosowania, używania i propagowania symboli (w tym symbolu "Z") lub nazw wspierających rosyjską agresję na Ukrainę oraz importu do Polski rosyjskiego węgla.

Zobacz wideo Kierwiński: To nie jest normalne, że majątki rosyjskich oligarchów nie zostały zamrożone
Więcej o: