Korekta PIT. Popełniłeś błąd? Złóż korektę zeznania podatkowego, zanim błąd odkryje fiskus

Błąd w zeznaniu podatkowym nie zawsze musi mieć drastyczne konsekwencje. Często wystarczy szybka reakcja i wysłanie korekty PIT. Na czym ona polega i jak jej dokonać? Wyjaśniamy.

Korekta PIT jest niezbędna, gdy uświadomimy sobie, że popełniliśmy błąd w zeznaniu podatkowym, który wysłaliśmy już do Urzędu Skarbowego. Na czym polega korekta i jak ją złożyć?

Korekta PIT. Jak złożyć?

Zeznanie roczne można korygować wiele razy. Oczywiście należy się starać, żeby nasze działanie było skuteczne już za pierwszym razem. Korekta PIT polega w zasadzie na przesłaniu po raz kolejny tej samej deklaracji, jednak z wyraźnym wskazaniem, że jest to korekta zeznania podatkowego. Jak zrobić korektę PIT: online czy w formie tradycyjnej? Najlepiej uczynić to w takiej formie, w jakiej składaliśmy pierwotne zeznanie. W zasadzie możemy ją dostarczyć na trzy sposoby:

  • poprzez dostarczenie do okienka podawczego w urzędzie;
  • dzięki wysłaniu druku pocztą;
  • w formie online.

Więcej o zeznaniach podatkowych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Rozliczenia podatkowe (zdjęcie ilustracyjne) PIT 2021. Rozlicz się przed majówką, zanim serwery będą przeciążone

Korekta PIT-37. Do kiedy się ją składa?

Korekta PIT-37 powinna być dokonana niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości. Czekając, aż organy podatkowe wykonają kontrolę, narażamy się na znacznie większe kłopoty. Do kiedy korekta PIT-37 ma sens? Składa się ją do momentu przedawnienia, czyli pięć lat od końca roku, w którym upłynął czas płatności danego podatku. Po upływie terminu przedawnienia dane zobowiązanie nie może już być egzekwowane. Łatwo jest więc wyliczyć, że w przypadku podatku z terminem płatności mijającym 2 maja 2022 roku, Urząd Skarbowy może ścigać podatnika za nieprawidłowości aż do końca 2027 roku.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Premier Mateusz Morawiecki Polski Ład i obniżka PIT. Rząd przyjął projekt ustawy

Korekta PIT-36. O czym pamiętać? 

Jak przebiega korekta PIT-36? Ten rodzaj deklaracji dotyczy przede wszystkim osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Korekta odbywa się w tym przypadku na zasadach analogicznych do PIT-37. Niekiedy urząd sam może poprawić błędy w deklaracji, informując później podatnika.

Jak czytamy w art. 274 Ordynacji podatkowej, w razie stwierdzenia błędów rachunkowych lub innych oczywistych błędów, lub gdy formularz wypełniono niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
Zobacz wideo Co zostało z Polskiego Ładu? Wiceminister Soboń: Prawie wszystko zostało

Korekta PIT-11. Kto odpowiada w przypadku kontroli?

Czy podatnik może odpowiadać za błędy płatnika przed organami podatkowymi? Okazuje się, że tak. Dzieje się tak od chwili złożenia przez podatnika rozliczenia rocznego. Warto więc sprawdzić dane zawarte w druku, który otrzymaliśmy od pracodawcy. Korekta PIT-11 może być wykonana tylko przez płatnika, więc to do niego podatnik powinien się zwrócić z wnioskiem o poprawienie deklaracji. Wówczas błędy mogą być naprawione - włącznie z zapłaceniem zaległych zaliczek. Odpowiedzialność wciąż ciąży jednak na podatniku. 

Więcej o: