Zwolnienie lekarskie. Czy można wystawić L4 do tyłu?

Zwolnienie lekarskie można otrzymać z datą wsteczną, ale wymaga to ściśle określonych warunków. Lekarze mogą wystawić je na nie więcej niż trzy dni wstecz. Kiedy przysługuje takie zwolnienie? Wyjaśniamy.

Zwolnienie lekarskie wystawiają lekarze po odbyciu konsultacji i stwierdzeniu niezdolności do pracy u pacjenta. Uprawnieni są do tego lekarze, dentyści oraz felczerzy, którzy posiadają profil informacyjny na platformie ZUS. Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. 

Zobacz wideo Co Platforma ma do zaproponowania medykom?

Czy zwolnienie lekarskie można wystawić wstecz?

Niezdolność do pracy może potrwać kilka dni w przypadku krótkotrwałych problemów, a czasem w przypadku poważniejszych, nawet kilkanaście tygodni. Przepisy w żaden sposób nie regulują jak długo, może trwać zwolnienie, po badaniu u lekarza. Regulują za to kwestie na ile dni, przed wizytą u lekarza można otrzymać zwolnienie lekarskie.  

Wielokrotnie pacjenci zgłaszają się do lekarzy jakiś czas po tym, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby. W takich przypadkach lekarz może wypisać zwolnienie wstecz. Prawo to reguluje ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. 

Więcej informacji z gospodarki i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zwolnienie lekarskie. Na ile dni wstecz?

Ilość dni wstecz, na które można dostać L4 jest jednak ograniczona. Okres niezdolności do pracy umożliwiający choremu pozostanie w domu z zaświadczaniem lekarskim, może objąć nie więcej niż trzy dni wstecz od dnia przeprowadzenia badania. Wyjątek stanowi zwolnienie od psychiatry. W przypadku badania psychiatrycznego i podejrzeń o zaburzeniach psychicznych specjalista może wystawić je na okres dłuższy niż 3 dni. Dzieje się tak w momencie gdy pacjent ma trudności z oceną swojego zachowania.  

Aby skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego, każdy ubezpieczony musi spełniać łącznie 3 warunki, według Art. 6 ust.1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:  

  • chory musi podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
  • pracownik musi być niezdolny do pracy z powodu choroby, 
  • choroba pojawiła się w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego. 

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: