14. emerytura. ZUS podał datę wypłaty "czternastek". Dostanie je 9 mln emerytów

ZUS rozpocznie wypłaty czternastej emerytury 25 sierpnia. Świadczenie to wypłacane jest emerytom z urzędu, dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku. "Czternastki" mają trafić do 9 mln seniorów w całej Polsce i obciążą budżet kwotą ok. 11,4 mld zł.

"Czternastka", czyli dodatkowe jednorazowe świadczenie emerytalne będzie wypłacane z urzędu. To oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Zgodnie z ustawą, 14. emerytura w wysokości najniższej emerytury, czyli 1338,44 zł brutto, zostanie przekazana tym emerytom i rencistom, którzy dostają świadczenia emerytalne nieprzekraczające 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których emerytury lub renty są wyższe niż ta kwota, będzie stosowany mechanizm "złotówka za złotówkę". 

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

14. emerytura. Kiedy wypłata świadczeń?

Według informacji prezeski ZUS Gertrudy Uścińskiej, cytowanej przez Radio Opole, świadczenia mają trafić do 9 mln emerytów i rencistów.  "Czternastki" w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. Koszt dla budżetu państwa wynikający z wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to ok. 11,4 mld zł. 

Terminy wypłaty świadczeń zaczyna się 25 sierpnia. Później świadczenia będą wypłacane kolejno: 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Pieniądze otrzymają zatem osoby, które nabędą praw do świadczeń emerytalnych do 24 sierpnia 2022 r.

Świadczeń we wrześniu mogą spodziewać się przede wszystkim osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS oraz w systemie mundurowym.

Interesują Cię świadczenia? Więcej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Więcej o: