Rafał Sura złożył rezygnację. Kim jest członek RPP?

Rafał Sura złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej - dowiedziała się PAP Biznes. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ma rozpatrywać rezygnację Sury na najbliższym posiedzeniu.

- Potwierdzam, złożyłem rezygnację z funkcji członka RPP na ręce marszałka Senatu - powiedział Rafał Sura w rozmowie z PAP Biznes, nie podając powodów decyzji. Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina przekazał, że odwołanie Sury "prawdopodobnie będzie głosowane na najbliższym posiedzeniu Senatu". Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 20-22 lipca.

Rafał Sura zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej od 16 listopada 2016 r. Został powołany z ramienia Senatu. Jego kadencja miała upłynąć 16 listopada 2022 r. W skład RPP wchodzą: przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

NBP nie chce by wakacje kredytowe były dostępne dla każdego, jak proponuje rządWakacje kredytowe sposobem na wysokie stopy procentowe? Ekspert liczy

Kim jest Rafał Sura?

Rafał Sura jest absolwentem prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Do 16 listopada 2016 r. był sędzią Trybunału Stanu. Kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Był członkiem organów nadzorczych spółek prawa handlowego i członkiem Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Adam Glapiński zapytany o inflację na molo w SopocieGlapiński pytany o kredyty na molo. Jego żona radzi: Pogadaj z Putinem

Rafał Sura jest od 2003 r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji KUL, obecnie jako profesor nadzwyczajny. Wykłada również w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. Autor publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych? Pytamy członka RPP
Więcej o: