Rafał Sura złożył rezygnację. Kim jest członek RPP?

Rafał Sura złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej - dowiedziała się PAP Biznes. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ma rozpatrywać rezygnację Sury na najbliższym posiedzeniu.

- Potwierdzam, złożyłem rezygnację z funkcji członka RPP na ręce marszałka Senatu - powiedział Rafał Sura w rozmowie z PAP Biznes, nie podając powodów decyzji. Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina przekazał, że odwołanie Sury "prawdopodobnie będzie głosowane na najbliższym posiedzeniu Senatu". Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 20-22 lipca.

Rafał Sura zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej od 16 listopada 2016 r. Został powołany z ramienia Senatu. Jego kadencja miała upłynąć 16 listopada 2022 r. W skład RPP wchodzą: przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kim jest Rafał Sura?

Rafał Sura jest absolwentem prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Do 16 listopada 2016 r. był sędzią Trybunału Stanu. Kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Był członkiem organów nadzorczych spółek prawa handlowego i członkiem Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Rafał Sura jest od 2003 r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji KUL, obecnie jako profesor nadzwyczajny. Wykłada również w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. Autor publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych? Pytamy członka RPP
Więcej o: