Mrożenie cen prądu - jakie limity? Kto otrzyma wsparcie? Są zmiany w ustawie

Sejm zajmie się w czwartek ustawą, która zakłada mrożenie cen prądu w 2023 roku. Jakie będą limity zużycia energii elektrycznej? Kto skorzysta na limitach? Wyjaśniamy.

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza maksymalne ceny na energię elektryczną. Ustawa trafiła na posiedzenie Sejmu.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Mrożenie cen prądu 2023. Jakie będą limity zużycia energii elektrycznej?

Projektowane rozwiązania zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną. Cena maksymalna na poziomie 699 zł za MWh obejmie odbiorców w gospodarstwach domowych, a 785 zł za MWh będzie dotyczyć pozostałych uprawnionych odbiorców.

Brak wzrostu cen będzie obowiązywać jednak do określonych limitów. Projekt ustawy zakłada następujące limity zużycia prądu:

 • do 2 tys. kWh rocznie - dla wszystkich gospodarstw domowych;
 • do 2,6 tys. kWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
 • do 3 tys. kWh rocznie - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Mrożenie cen prąd. Kto skorzysta na limitach?

We wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów powiadomiła, że przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy. Przewiduje ona, że producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, będą mogli skorzystać z rządowego wsparcia w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Nowe przepisy obejmą także obiekty sportowe, przeznaczone m.in. do realizacji szkolenia członków kadry narodowej polskich związków sportowych, kadr wojewódzkich oraz osób niepełnosprawnych.

Do podmiotów wrażliwych, które mogą skorzystać z limitów, zaliczono również:

 • szpitale i przychodnie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • remizy OSP,
 • placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • transport zbiorowy,
 • kanalizację,
 • oświetlenie uliczne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • schroniska zwierzęce,
 • azyle.
Zobacz wideo Oszczędzając prąd, realnie oszczędzamy nasze pieniądze?
Więcej o: