Dodatek węglowy ze zmianami. Sejm chce, by przysługiwał na jeden piec, a nie gospodarstwo domowe

Dodatek węglowy czekają kolejne zmiany. Dofinansowanie ma być przyznawane na jeden piec, a nie jedno gospodarstwo domowe jak dotychczas. Nowelizację przyjął już Sejm, a projekt obecnie ocenia Senat.

Dodatek węglowy początkowo przysługiwał na jedną rodzinę. Wiele z nich korzystało jednak ze wspólnego pieca w jednym domu. Przepisy zmieniono więc tak, by dofinansowanie można było otrzymać na jedno gospodarstwo domowe. To znów jednak okazało się problematyczne. 

Zobacz wideo Czy wspólne zakupy węgla i gazu na poziomie unijnym są możliwe?

Dodatek węglowy z kolejnymi zmianami

Część rodzin, choć mieszka pod tym samym adresem, to korzysta z dwóch różnych źródeł ciepła. Z tego też powodu Sejm zdecydował się znowelizować ustawę, tak by dodatek węglowy przysługiwał każdemu z gospodarstw domowych mieszkających pod tym samym adresem, jeśli każda rodzina ma odrębny piec (źródło ciepła), które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) - podaje portal Infor.pl.

Nowelizacja została przyznana przez Sejm 20 października i trafiła do Senatu. Po poprawkach wróci do Sejmu i jeśli zostanie przyjęta, wówczas dopiero podpisze ją prezydent i będzie mogła wejść w życie. Osoby, które chcą więc skorzystać z kilku dodatków węglowych na jeden adres, będą musiały poczekać jeszcze kilka tygodni. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Rodziny, którym samorządu odmówiły przyznania drugiego dodatku węglowego na ten sam adres, nie będą po musiały ponownie składać wniosku, chyba że dostali decyzję odmowną. 

Dodatek węglowy. Ile wynosi?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony, zatem pieniądze można w praktyce przeznaczyć na dowolny cel. Dodatek węglowy przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Więcej o: