Sprzedaż węgla przez samorządy. Sejm zdecydował

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy, które mają m.in. ułatwić preferencyjną sprzedaż węgla. Poprawki rozstrzygają również problem zakupu surowca przez gospodarstwa domowe, znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach.

Senat zgłosił łącznie 25 poprawek, w tym jedną korekcyjną. Przyjęto m.in. poprawki doprecyzowujące. Jedna z nich wyjaśnia, że zakupu paliwa stałego dokonuje osoba fizyczna w gospodarstwie domowym z przeznaczeniem dla tego gospodarstwa, a nie gospodarstwo domowe, które nie może być stroną sprzedaży, ponieważ nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Senat (zdjęcie ilustracyjne)Ustawy o dystrybucji węgla w Senacie. Zgłoszono szereg poprawek

Ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy. Sejm przyjął poprawki

Sejm przyjął również poprawki rozstrzygające o sposobie ubiegania się o rekompensaty. Chodzi o sytuację, w której podmiot wprowadzający węgiel jest jednocześnie tzw. innym podmiotem samodzielnie sprzedającym węgiel dla gospodarstw domowych na terenie danej gminy.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Przyjęto również poprawkę Senatu, która reguluje sytuację gospodarstw domowych, gdy znajdują się pod jednym adresem w odrębnych lokalach, ale nie mają odrębnych adresów zamieszkania.

Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanego przez resort aktywów państwowych węgiel będą sprzedawać samorządom w ramach ustawy: Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz LW Bogdanka.

WęgielNie dostali dodatku węglowego, choć złożyli wniosek i spełniali warunki

Preferencyjny zakup węgla. Dla kogo?

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada, że gminy będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedawać surowiec mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, którym przysługuje dodatek węglowy. Aby móc zakupić surowiec w niższej cenie trzeba będzie złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla w swojej gminie. W sytuacji gdy sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o uzyskaniu dodatku węglowego.

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: "Tani węgiel będzie pomieszany z drogim". Co ma na myśli prezes?
Więcej o: