Ile może dorobić emeryt w 2023? Nowe limity. Ich przekroczenie grozi utratą świadczenia

Ile może dorobić emeryt w 2023? Choć zaktualizowane stawki wzrosły, to i tak wciąż trzeba pilnować określonych limitów. Po ich przekroczeniu emerytura lub renta może zostać pomniejszona, a nawet zawieszona.

Na przełomie ostatnich lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ok. 30 proc. Osoby, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie, muszą jednak pilnować swoich przychodów. Po przekroczeniu określonych limitów ZUS obniży lub zawiesi ich świadczenie, co zostało uzasadnione w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Ile może dorobić emeryt w 2023? Nowe limity

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się, co trzy miesiące. Nowe limity obowiązują od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

- Od grudnia br. do lutego 2023 r. górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8424,90 zł brutto - informuje Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, którą cytuje Infor. 

Uwaga! Żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, trzeba poinformować ZUS o prognozowanych dochodach.

5 rzeczy, o których często zapominamy w święta5 rzeczy, o których często zapominamy w święta

Kogo nie dotyczy limit? Co ZUS może zmniejszyć lub zawiesić?

ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia osobom, które:

 • mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek stanowią ci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (do 1200 zł brutto). W takim przypadku, jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum;
 • mają prawo do emerytury częściowej;
 • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach;
 • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową;
 • pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń;

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 • emeryturę;
 • emeryturę pomostową;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy.

rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:

 • wypadkiem przy pracy;
 • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.;
 • chorobą zawodową;
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną.

Jak pielęgnować skórę niemowlęciaSkóra niemowlaka jest delikatna. Jakie problemy pojawiają się najczęściej?

Więcej o: