Mały ZUS plus. Ostatnie godziny na zgłoszenie się do programu. Kto powinien się zapisać?

Do programu Mały ZUS Plus można się zgłosić tylko do końca stycznia. Z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 120 tys. zł w 2022 roku.

Mały ZUS to program dla przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. "Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni" - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Mały ZUS plus. Ostatnie dni, aby się zgłosić. Jak złożyć wniosek?

Do programu Mały ZUS plus można zgłosić się do wtorku 21 stycznia. Osoby, które korzystały z Małego ZUS-u plus w 2022 r. i wciąż spełniają warunki w 2023 r., nie muszą zgłaszać się ponownie, a skorzystają z ulgi w sposób automatyczny. Ulga nie przysługuje osobom, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej z ulgi w 2023 r., muszą wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 lub 0592.  

Mały ZUS plus. Jak działa ulga?

Dzięki programowi osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, czyli za 2022 r. 

Z Małego ZUS-u można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. 

Więcej o: