Identyfikator zobowiązania. Do czego służy? Co należy wpisać? [PORADNIK]

Kiedy podatnik realizuje przelew do urzędu skarbowego, jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza. Jednym z jego elementów jest identyfikator zobowiązania. Do czego on służy? Jak go znaleźć? Jak należy wypełnić dokumenty? Odpowiadamy.

Realizując przelew do urzędu skarbowego, musimy być przygotowani na to, że płatność należy zrealizować w ściśle określonym terminie, a dodatkowo wypełnić stosowny formularz. Wówczas może wystąpić konieczność podania bardziej szczegółowych danych na swój temat, czyli np. wypełnienie identyfikatora zobowiązania. 

Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

Identyfikator zobowiązania - do czego służy?

Jeśli podczas realizacji przelewu wpłata wynika z decyzji podatnika, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu wykonawczego, wówczas konieczne jest wskazanie identyfikatora zobowiązania. Obowiązek ten został opisany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. o zasadach dokonywania przelewu do urzędu skarbowego. 

Warto pamiętać, że przelew dla urzędu skarbowego działa na innych zasadach niż tradycyjny. Aby dokonać wpłaty do urzędu skarbowego, należy wypełnić formularz przelewu lub wybrać opcję "przelew podatkowy" w aplikacji. Konieczne będzie również podanie takich danych takich jak numer NIP, okres podatkowy, symbol formularza płatności i wspomniany identyfikator zobowiązania.

Identyfikator zobowiązania. Co wpisać? 

Pole nr 13, którym oznaczono identyfikator zobowiązania, uzupełniamy wedle ściśle określonych zasad. Jeśli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego czy innego aktu, wówczas w przedmiotowe pole wpisujemy rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę podaną w jego treści. Np. tytuł wykonawczy W-6/53321/2019 lub decyzja COC-1.4365.17.

W przypadku, gdy dokonujemy wpłaty na rachunek jednostki samorządu terytorialnego i nie wynika ona z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego (lub innego aktu), wtedy wpisujemy w skrócie rodzaj należności, np. "pod. od nieruchomości" (gdy wpłata dotyczy podatku od nieruchomości) lub "pod. rolny" (gdy wpłata dotyczy podatku rolnego).

Więcej o: