Orlen zarobił ponad 8 mld zł dzięki przejęciu PGNiG. "Okazyjne nabycie"

PKN Orlen poinformował w komunikacie, że z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG, tymczasowy zysk Grupy sięgnął w czwartym kwartale ok. 8 mld zł. Dodał, że w kolejnych miesiącach wartość zysku na okazyjnym nabyciu może się zmienić.

PKN Orlen poinformował, że w raporcie kwartalnym za rok 2022 r. przewiduje ujęcie tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG. Wylicza, że w czwartym kwartale 2022 r. tymczasowa wartość zysku dzięki fuzji z PGNiG zwiększy jednostkowy wynik operacyjny (powiększony o amortyzację EBITDA) o ok. 7,9 mld zł w przypadku PKN Orlen i skonsolidowany wynik Grupy ORLEN o ok. 8,1 mld zł.

Spółka dodaje, że ujęcie tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym.

W związku z rejestracją w dniu 2 listopada 2022 roku połączenia PKN ORLEN z PGNiG S.A. zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań

- informuje PKN Orlen. Dodaje, że proces wyceny do wartości godziwej przejętych aktywów netto jest na bardzo wczesnym etapie i że wartość zysku może jeszcze ulec zmianie w kolejnych miesiącach.

Raport kwartalny za cztery kwartały 2022 r. PKN Orlen opublikuje w 24 lutego br.

Orlen nie pierwszy raz nabywa firmy po okazyjnej cenie

To nie pierwszy raz, gdy PKN Orlen po nabyciu innej spółki Skarbu Państwa informuje, że dokonał okazyjnego zakupu - czyli przejął jej majątek po niższej cenie niż był on wart - i ma z niego miliardy złotych zysku. Po przejęciu Lotosu, Grupa Orlen wykazała w trzecim kwartale 2022 r. dodatkowy zysk z tego tytułu w kwocie ok. 5,9 mld zł. Z kolei w wynikach za drugi kwartał 2020 r. zysk na okazyjnym nabyciu Energii został wyceniony na ok. 3,7 mld zł.

Więcej o: