PGNiG

Więcej o:

PGNiG

 • PGNiG skonsoliduje spółki serwisowe

  Realizacja projektu konsolidacji będzie możliwa dzięki objęciu przez PGNiG nowych udziałów, o wartości 2 mln zl, w spółce Górnictwo Naftowe Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsolidacji. Celem konsolidacji jest zbudowanie spółki, która będzie mogła efektywnie konkurować

 • PGNiG rezygnuje z ENERGI

  Decyzja ta ma związek z prowadzonymi przez PGNiG strategicznymi inwestycjami, których realizacja musi zostać zakończona do 2015 roku i wymaga znacznych nakładów finansowych. Priorytetami dla spółki są m.in. zakończenie budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu oraz budowy kopalni gazu i ropy

 • PGNiG skupuje aktywa ciepłownicze. Firma chce repolonizować

  ). Tym samym kontynuuje realizację przyjętej w zeszłym roku strategii grupy CEZ. Pod młotek idą CEZ Skawina, CEZ Chorzów (w tym projekt CEZ Chorzów II), CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska. Jednym z zainteresowanych może być PGNiG. PGNiG chce wykupić spółki ciepłownicze CEZ Jak poinformował w rozmowie z PAP

 • Absolutorium dla Zarządu PGNiG

  ZWZ PGNiG zatwierdziło także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki PGNiG za 2009 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG za 2009 rok. Zysk bilansowy PGNiG za rok obrotowy 2009 wyniósł 665,9 mln zł

 • PGNiG nie chce budować konkurencyjnego gazoportu

  PGNiG przypomniał, że już w 2009 roku podpisał dwudziestoletni kontrakt na dostawy gazu LNG z Kataru, którego dostawa zgodnie z umową ma rozpocząć się w połowie 2014 roku do terminalu LNG w Świnoujściu. Gaz będzie dostarczany statkami Q-flex, które nie mają na pokładach instalacji do regazyfikacji

 • PGNiG stopniowo poprawia wyniki

  Na poziomie wyniku netto spółka odnotowała stratę w wysokości 493 mln zł wobec 1 mld zł zysku netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo to, jak zapewnia w PGNIG, realizacja wyników założonych w rocznych planach dotyczących działalności finansowej GK PGNiG nie jest zagrożona. Wyniki

 • Fuzja PKN Orlen i PGNiG. UOKiK wyraził zgodę na warunkowe przejęcie

  "Pozytywna decyzja UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez PGNiG i Orlen środka zaradczego w postaci zobowiązania do zbycia na rzecz niezależnego inwestora kontroli nad spółką zależną Gas Storage Poland (GSP) w ciągu 12 miesięcy od dnia połączenia z Orlen w rozumieniu art. 493 § 2 ustawy

 • PGNIG przekonuje, że w spółce nie ma konfliktu interesów

  PGNiG zwrócił uwagę, że przepisy KSH nie przewidują zakazu łączenia funkcji członka zarządu z zasiadaniem w organach innych spółek kapitałowych, które nie są konkurencyjne. PGNiG i PKN ORLEN nie prowadzą bezpośrednio działalności konkurencyjnej. Ponadto PGNiG sprzedaje gaz ziemny po cenach

 • PGNiG broni sposobu realizacji swoich inwestycji

  PGNiG oświadczył, że realizuje wszystkie inwestycje zgodnie z obowiązującym prawem, a stwierdzenie, że "omija ustawę o zamówieniach publicznych", które sugeruje nieprzestrzeganie prawa przez spółkę uważa za nieprawdziwe. Gazowa spółka wyjaśnia, że inwestycje polegające na budowie gazociągów