Mikołaj Fidziński

Z next.gazeta.pl związany od 2016 r. Laureat nagrody NBP im. Władysława Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych w Polsce, w kategorii finanse osobiste i edukacja ekonomiczna (2015 r.). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W kręgu moich zainteresowań dziennikarskich pozostają m.in. bankowość, finanse osobiste czy system emerytalny. Profil na Twitterze: @MikolajFidzinsk

Mikołaj Fidziński