PIT za 2022 rok. Jak odliczyć internet od podatku? [PORADNIK]

PIT za rok 2022 można już sprawdzić i rozliczyć. Przy składaniu deklaracji podatkowej za 2022 rok warto pamiętać o dostępnej uldze za Internet. Aby ją odliczyć, należy spełnić kilka warunków.

Można już rozliczać PIT za 2022 rok. Podatnicy muszą złożyć deklarację do 2 maja 2023 roku. Wypełniając ją samodzielnie, mogą jednak pomniejszyć swój dochód o ulgi - w tym o wydatki za internet (maksymalnie 760 zł za rok podatkowy, w przypadku rozliczania się z małżonkiem kwota podwaja się). Komu przysługuje ulga i jak ją odliczyć?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl. 

Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

PIT za 2022 rok i ulga za internet. Jak odliczyć?

Ulgę za internet można odliczyć w zeznaniu podatkowym:

  • PIT-28 - formularz do rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtowych liczonych od przychodów, które są ewidencjonowane;
  • PIT-36 - formularz do rozliczania podatku zgodnie ze skalą podatkową (obecnie 12 proc. i 32 proc., w pierwszej połowie 2023 roku - 17 proc. i 32 proc.);
  • PIT-37 - formularz rozliczenia podatku dla osób fizycznych, nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej.

Należy do niego dołączyć wypełniony załącznik PIT/O (informację o odliczeniach - do ściągnięcia pod tym linkiem). Kwotę łączną od dochodu podatnik musi przepisać do zeznania rocznego.

Uwaga! Nie ma konieczności udowadniania zameldowania w miejscu korzystania z sieci. Jednak z ulgi internetowej korzystać mogą osoby, które posiadają dokument, zawierający:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  • rodzaj usługi,
  • kwotę zapłaty.

Odliczenie nie dla każdego. Komu przysługuje ulga za Internet?

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje osobie, która nie korzystała z niej w latach wcześniejszych, albo po raz pierwszy skorzystała z niej w zeznaniu za 2021 rok - czytamy na rządowej stronie. Odliczenia można dokonać wyłącznie dwa lata z rzędu. 

Ulga przysługuje osobom korzystającym z sieci w miejscu zamieszkania, posiadającym internet w telefonie komórkowym, korzystającym z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadającym przenośny modem podłączany do laptopa.

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem, opłatą aktywacyjną.

Więcej o: