Carrefour pozbywa się Galerii Alkoholi. Prowadzi zwolnienia grupowe bez porozumienia ze związkowcami

Carrefour w styczniu zgłosił do Urzędu Pracy zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Pracę straci 165 osób. Firma ogłosiła regulamin zwolnień bez osiągnięcia porozumienia ze związkami zawodowymi. Te zarzucają Carrefourowi, że nie poczekał na ich odpowiedź.

Carrefour zamyka ponad 20 z około 40 sklepów sieci Galeria Alkoholi, którą kupił w 2015 roku od grupy Belvedere. Ponadto zamknięte zostaną sklepy Carrefour Express o takim samym profilu oraz trzy supermarkety, którym kończy się umowa najmu. 

Zobacz wideo Spotkaliśmy Kerfusia w Arkadii. Na chwilę się zepsuł, potem nam uciekł

Carrefour przeprowadzi zwolnienia grupowe

W związku z ograniczeniem działalności Carrefour 19 stycznia zgłosił do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze zwolnień grupowych, które mają objąć maksymalnie 165 osób - poinformował portal dlahandlu.pl.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Carrefour informacje o zwolnieniach przekazał też związkom, ale jak informuje firma, konsultacje ze stroną społeczną nie przyniosły porozumienia. 

W związku z czym nasza firma ogłosiła regulamin zwolnienia grupowego. Dla zwalnianych pracowników przewiduje on, m.in. możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń pieniężnych i usługi tzw. outplacementu

- przekazał Carrefour. 

Związki zawodowe uważają, że Carrefour nie chciał poczekać na ich odpowiedź

Związkowcy uważają, że nie tyle nie doszło do porozumienia, ile Carrefour przedwcześnie zakończył negocjacje, nie czekając na odpowiedź strony społecznej na swoje propozycje. W komunikacie, który udostępnia dlahandlu.pl czytamy, że związki apelowały o wydłużenia konsultacji ws. zwolnień grupowych, powołując się na art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 roku, po. 1969, dalej jako "Ustawa"). 

Carrefour miał w piśmie z 17 lutego napisać, że "ewentualne przedłużenie prac nad porozumieniem z Organizacjami Związkowymi ponad 20-dniowy termin, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, nie przyniesie efektu i podjął decyzję o ustalenie regulaminu zwolnienie grupowego".

Związki informują, że pracodawca przyjął tylko jeden ich postulat (nie podano który), a w przypadku pozostałych uznał, że "osiągnięcie porozumienia byłoby niemożliwe w przewidywanej i akceptowanej z biznesowego punktu widzenia perspektywie czasowej". 

Innego zdania są związkowcy, którzy podkreślają, że Carrefour przedstawił swoją odpowiedź "w terminie uniemożliwiającym odniesie się do propozycji pracodawcy przed upływem" 20 dni, po których pracodawca może wydać regulamin grupowego zwolnienia. Związki zaznaczają, że były gotowe do negocjacji oraz że istniała możliwość "dalszego prowadzenia rokowań".

Związki twierdzą, że ocenienie, czy możliwe jest dojście do porozumienia, pracodawca powinien wydać po odpowiedzi strony społecznej na jego propozycję. Inną opcją oczekiwaną przez związki było przesłanie przez Carrefour stanowiska wraz z projektem porozumienia w takim terminie, by mogły udzielić odpowiedzi w 20-dniowym terminie przewidzianym "na prowadzenie rokowań w sprawie zawarcia porozumienia regulującego zasady przeprowadzania grupowego zwolnienia". 

Więcej o: