Kwalifikacja wojskowa 2023. Wkrótce ruszą pierwsze powołania. Kto zostanie wezwany na ćwiczenia?

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku ruszy w nowym terminie - Ministerstwo Obrony Narodowej wydało w tym celu rozporządzenie. Kiedy należy spodziewać się wezwania? Które roczniki je dostaną? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku będzie trwała od 17 kwietnia do 21 lipca. Tak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Wcześniejszy termin - od 3 kwietnia do 30 czerwca - jest nieaktualny, ponieważ w tym czasie odbędą się egzaminy maturalne. Tak zmianę tłumaczy resort obrony.

Zobacz wideo Płk Kruczyński o powołaniach rezerwistów

Kwalifikacja wojskowa 2023. Które roczniki dostaną wezwania na ćwiczenia?

Kwalifikację wojskową przeprowadzi 390 powiatowych komisji lekarskich, do których będzie musiało się zgłosić 230 tys. osób, nie tylko dziewiętnastolatków. Zgodnie z treścią rozporządzenia wezwanie mogą dostać: mężczyźni urodzeni w 2004 roku oraz w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto wezwania mogą otrzymać osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Dotyczy to też osób, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Wezwania do ćwiczeń mogą trafić również w ręce kobiet urodzonych w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach. Dotyczy to także osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Pracownicy tych zawodów mogą spodziewać się wezwania

Wezwania do wojska może otrzymać nawet 200 tys. osób. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreślało, że ta liczba nie musi zostać w pełni zrealizowana. Powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne, ale nie tylko - wezwania mogą dostać także osoby bez odpowiedniego przeszkolenia.

Jakie zawody mogą zostać objęte ćwiczeniami? Jak tłumaczył szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś, powołania będą dotyczyć maksymalnie 3 tys. osób bez szkolenia. Wyjaśniał, że na dwudniowe ćwiczenia mają być powoływanie osoby o specjalnościach ważnych z punktu widzenia wojska, m.in. lekarze, informatycy, kierowcy i prawnicy. Ćwiczenia z udziałem tych osób mają polegać na "zapoznaniu ze sprzętem wojskowym i nadaniem przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki".

Ćwiczenia wojskowe 2023. Kto może odroczyć obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej?

Zgodnie z treścią rozporządzenia dotyczącym liczby osób, które mogą zostać wezwane do odbycia czynnej służby wojskowej w 2023 r., przewidziano powołanie do 200 000 żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych, do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy, do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.

Obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej może odroczyć osoba, która prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania) bądź została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji; osobiście i bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą poniżej 16. lub powyżej 75. roku życia (w wypadku, gdy nie ma innego pełnoletniego członka rodziny); pobiera edukację w szkole ponadpodstawowej, wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej; sprawuje wysoką funkcję w organach samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, sekretarz gminy) lub piastuje kierownicze stanowisko w administracji rządowej. Mają one jednak charakter czasowy i trwają do wygaśnięcia ich przyczyny.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji informuje, że ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do 30 dni), długotrwałe (trwające nieprzerwanie do 90 dni) lub rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego).

Więcej o: