Stopy procentowe w USA znów w górę. Jest decyzja Fed

Amerykański bank centralny podniósł w środę stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Takiej decyzji spodziewali się eksperci. Tym samym stopy zostały podniesione do przedziału 5,00-5,25 proc.

"W pierwszym kwartale aktywność gospodarcza rozwijała się w umiarkowanym tempie. Wzrost liczby miejsc pracy był w ostatnich miesiącach solidny, a stopa bezrobocia pozostała niska. Inflacja pozostaje podwyższona" - czytamy w środowym komunikacie Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku. Jednocześnie podkreślono, że "amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny".

Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

"Zaostrzone warunki kredytowe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prawdopodobnie będą miały wpływ na aktywność gospodarczą, zatrudnienie i inflację. Zakres tych skutków pozostaje niepewny. Komitet pozostaje bardzo wyczulony na ryzyka inflacyjne" - czytamy. Zaznaczono, że Komitet w dłuższej perspektywie dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia, a także inflacji wynoszącej 2 proc.

Stopy procentowe podniesione. Jest decyzja Fed

"Wspierając te cele, Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do 5 do 5,25 proc. Komitet będzie ściśle monitorował napływające informacje i oceniał ich wpływ na politykę pieniężną. Przy ustalaniu zakresu, w jakim dodatkowe zaostrzenie polityki pieniężnej może być właściwe, aby z czasem przywrócić inflację do 2 procent, Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na działalność gospodarczą i inflację, oraz gospodarcze i finansowe rozwój wydarzeń" - wskazano.

Zapowiedziano także, że "Komitet będzie kontynuował zmniejszanie posiadanych papierów skarbowych i papierów dłużnych agencyjnych oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami". Powtórzono, że celem jest obniżenie inflacji do 2 procent.

"Oceniając właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet byłby gotów odpowiednio dostosować nastawienie polityki pieniężnej, gdyby pojawiły się ryzyka, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnych i oczekiwań inflacyjnych oraz sytuacji finansowej i międzynarodowej" - podsumowano.

Więcej o: