Limit płatności gotówką już od 2024. Jakie będą konsekwencje niezastosowania się do przepisów?

Katarzyna Rochowicz
Od 1 stycznia 2024 roku mają obowiązywać nowe regulacje w związku z limitem płatności gotówką, także dla osób prywatnych. Jednocześnie w Sejmie znajduje się już projekt uchylenia nowych przepisów. Jak argumentował Marcin Warchoł z Suwerennej Polski, "projekt został przygotowany w imię gwarancji obywatelskich wolności".

Do tej pory tego typu limity dotyczyły jedynie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami. Nowe przepisy dotyczące ograniczeń w płatnościach gotówkowych zakładają natomiast, że limit dla przedsiębiorców zamiast 15 tys. złotych brutto, jak jest obecnie, będzie wynosić 8 tys. złotych brutto, a dla osób prywatnych - 20 tysięcy tys. brutto. Zmiany były określone w ramach Polskiego Ładu, jednak dwa razy odroczono ich wprowadzenie. Ostatecznie mają obowiązywać one od 1 stycznia 2024 roku, jednak w Sejmie już jest projekt ich uchylenia. 

Zobacz wideo Ile pieniędzy włożyć do koperty na komunię? [SONDA]

Limit płatności gotówką. Konsekwencje niezastosowania się do przepisów

Jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł brutto (od 2024 - 8 tys. brutto), firma nie może zapłacić gotówką. Taka płatność musi być zrealizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego. "Dokonanie płatności powyżej 15 tys. złotych w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego spowoduje, że kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 tys. zł, ale cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego" - czytamy na rządowej stronie. Z kolei "jeśli w 2024 roku przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką na kwotę powyżej 20 tys. zł, to będzie ona stanowiła dodatkowy przychód z działalności gospodarczej". "W konsekwencji zapłacisz sankcję - dodatkowy podatek od płatności przyjętej gotówką na kwotę przekraczającą 20 tys. zł" - czytamy na rządowej stronie. Nie ma znaczenia, w jakiej walucie jest dokonywane rozliczenie. W przypadku określenia ceny w walucie obcej, wartość transakcji oblicza się na podstawie kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Limit 20 tys. zł dotyczy także wartości transakcji, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji.

Kogo dotyczy limit płatności gotówkowych w 2023 roku?

Obecnie limit płatności gotówkowych dotyczy: przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG, spółek handlowych i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS, przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział (zarejestrowany w KRS), wspólników spółki cywilnej, zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy, polskiego przedsiębiorcy (czasowe transgraniczne świadczenie usług) dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym.

Jest projekt uchylenia nowych przepisów. Płatności gotówką nie zostaną ograniczone?

W Sejmie jest już jednak projekt Ustawy o wolności posługiwania się gotówką w Polsce, który został przedstawiony przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła z Suwerennej Polski oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzeja Kosztowniaka z Prawa i Sprawiedliwości. - W trosce o wolność, bezpieczeństwo i tożsamość kulturową proponujemy zachowanie obecnych status quo i zniesienie tych limitów, które proponuje Polski Ład - powiedział wiceminister Marcin Warchoł podczas wspólnej kwietniowej konferencji prasowej z Andrzejem Kosztowniakiem. - Jak pokazała pandemia i kryzys związany z wojną na Ukrainie, Polacy chcą posiadać gotówkę, chcą swobodnie się nią posługiwać i mieć tę gwarancję bezpieczeństwa, a czasami anonimowości, po prostu możliwości korzystania w sposób nieskrępowany z gotówki - powiedział Warchoł, argumentując, że "projekt został przygotowany w imię gwarancji obywatelskich wolności".

Nowe przepisy wprowadzające limit płatności gotówką. Co sądzą Polacy?

Badania przeprowadzone przez firmę Tavex wskazują, że aż 73 proc. obywateli nie jest świadomych zmian, które zostaną wprowadzone z początkiem przyszłego roku. - Jednak po przypomnieniu respondentom o planowanych rewolucjach w przepisach, tylko 16 proc. popiera wprowadzenie nowych limitów - zaznacza Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex, cytowany przez Business Insider. Badanie miało również wykazać, jak Polacy postrzegają, możliwy w przyszłości, całkowity zakaz dokonywania płatności w formie gotówkowej. Wyniki jednoznacznie wskazują na to, iż taki przepis spotkałby się z dużym niezadowoleniem wśród obywateli, którzy chcą posiadać możliwość transakcji gotówkowych. Aż 83 proc. badanych osób wskazało ten pomysł jako szkodliwy dla gospodarki i bezpieczeństwa konsumentów. Warto zaznaczyć, że jest to identyczny procent do tego, jaki ankieta ujawniła w zeszłym roku. Oznacza to, że zdanie ludzi na temat ujednolicenia transakcji nie zmieniło się. 

Więcej o: