Nowelizacja Kodeksu pracy i... chaos. Brak rozporządzenia z zasadami wnioskowania

Nowelizacja Kodeksu pracy zmieniła m.in. wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego. Choć przepisy obowiązują już blisko dwa tygodnie, wciąż brakuje zasad wnioskowania o opiekę. - Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć - komentuje ekspertka ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., a wraz z nią m.in. dyrektywa work-life balance, która ma na celu wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Jak podaje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, moc straciło dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielanie urlopów na dzieci. Pojawił się jednak mały problem.

Zobacz wideo Czy czekają nas masowe zwolnienia? "Pracowników, talentów wciąż brakuje"

Nowelizacja Kodeksu pracy. "Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć"

Choć nowelizacja obowiązuje już 13 dni, na czas nie zostało przyjęte nowe rozporządzenie, które określiłoby treść wniosków składanych na nowych zasadach. - Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Przepisy wykonawcze powinny być przygotowane wcześniej i wchodzić w życie wraz ze zmianami ustawowymi - oceniła w rozmowie z dziennikarzami Business Insider Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspertka ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Więcej na temat zmian w artykule:

Co powinien zawierać wniosek? Co należy do niego dołączyć?

Nowe rozporządzenie określi treść wniosków m.in. o:

 • część urlopu macierzyńskiego (po 14 tygodniach urlopu matka może zrezygnować z jego pozostałej części na rzecz np. ojca);
 • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego część (przy adopcji);
 • urlop rodzicielski lub jego część;
 • urlop ojcowski lub jego część.

Jak podaje Business Insider, wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego;
 • określenie liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego lub liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski lub jego część.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie (albo kopie tych dokumentów);
 • oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski. Ile wynosi po nowelizacji?

Urlopy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski przysługują rodzicom biologicznym i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Po nowelizacji urlop rodzicielski wynosi obecnie:

 • 41 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 43 tygodnie - w przypadku urodzenia bliźniaków lub większej liczby dzieci.

Rodzice dziecka, które posiada zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze:

 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 67 tygodni - w przypadkach porodu mnogiego.

Urlop rodzicielski powinien zostać wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Wymiar urlopu przysługuje łącznie obojgu uprawnionym - czytamy na stronie rządowej. Matka dziecka może skorzystać maksymalnie z 32 tygodni, a pozostałe dziewięć tygodni jest zarezerwowane dla ojca - niewykorzystane wolne przepadnie, urlopu tego nie można przenieść na drugiego rodzica. 

Więcej o: