Kolejka do sanatorium NFZ. Ile czasu trzeba czekać na wyjazd w poszczególnych województwach?

Wyjazd do sanatorium to okazja do zregenerowania swojego zdrowia. W Polsce czas oczekiwania wynosi od 3 do nawet 15 miesięcy. Wyjątkiem jest natychmiastowe skorzystanie z czyjejś rezygnacji. Długość kolejki jest uzależniona od wielu czynników i obowiązuje na terenie danego województwa. Jakie kolejki są w poszczególnych oddziałach NFZ i kto może pojechać na rekonwalescencję za darmo?

Wyjazd do sanatorium to okazja do odpoczynku, poprawienia zdrowia i spędzenia czasu na rekreacji wśród korzystnych warunków naturalnych. Wypoczynek w ramach współfinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje osobom, które ze względu na swój stan zdrowia go potrzebują. Jednak zanim to nastąpi, trzeba zaczekać w kolejce. Czas oczekiwania jest zależny od wielu czynników.

Zobacz wideo Czy to dobry moment na wizytę w sanatorium? Odpowiada minister zdrowia

Kolejka do sanatorium. Co wpływa na czas oczekiwania i ile trwa w województwach?

Jak informuje gazetasenior.pl na długość kolejki i czas oczekiwania wpływają czynniki takie jak liczba pacjentów, którzy oczekują w kolejce w konkretnym województwie. Ponadto istotna jest ilość miejsc w uzdrowiskach, którymi dysponuje oddział wojewódzki NFZ. Osoby, których stan wymaga pilnej rekonwalescencji, mogą wyjechać do sanatorium szybciej. Kolejkę mogą skrócić również rezygnacje z wyznaczonych terminów turnusów. Pacjenci muszą czekać w oddziale NFZ w:

 • województwie lubelskim do 3 miesięcy;
 • województwie warmińsko-mazurskim od 3 do 4 miesięcy;
 • województwie zachodnio-pomorskim średnio 6 miesięcy;
 • województwie podlaskim 7 miesięcy;
 • województwie podkarpackim około 8 miesięcy;
 • województwie wielkopolskim od 8 do 9 miesięcy;
 • województwie pomorskim od 8 do 10 miesięcy;
 • województwie mazowieckim średnio 10 miesięcy;
 • województwie kujawsko-pomorskim 10 miesięcy;
 • województwie łódzkim od 10 do 12 miesięcy;
 • województwie opolskim średnio 11 miesięcy;
 • województwie świętokrzyskim średnio 12 miesięcy;
 • województwie małopolskim około 12 miesięcy;
 • województwie lubuskim 12 miesięcy;
 • województwie dolnośląskim średnio 14 miesięcy;
 • województwie śląskim 15 miesięcy.

Pobyt w sanatorium i uzdrowisku. Jakie są różnice i jak otrzymać pobyt za darmo?

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, leczenie uzdrowiskowe dzieli się na dwa rodzaje: pobyt w szpitalu uzdrowiskowym oraz w sanatorium uzdrowiskowym. Leczenie w szpitalu jest bezpłatne, pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny. W celu bezpłatnego skorzystania z pobytu w uzdrowisku należy uzyskać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na jego podstawie można kontynuować powrót do zdrowia za pomocą dodatkowych metod. Zabiegi uzdrowiskowe przyczyniają się do szybszej rekonwalescencji pacjenta. Darmowy pobyt w sanatorium przysługuje:

 • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
 • studentom do ukończenia 26. roku życia;
 • dzieciom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - bez ograniczeń wiekowych;
 • dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej;
 • osobom z zagrożeniem utraty zdolności do pracy, przebywającym na zasiłku chorobowym; świadczeniu rehabilitacyjnym lub rencie;
 • osobom, u których pojawiła się choroba zawodowa lub są ofiarami wypadków przy pracy;
 • osobom z chorobami narządów ruchu, krążenia, głosu lub układu oddechowego;
 • osobom cierpiące na schorzenia psychosomatyczne;
 • osobom po leczeniu onkologicznym raka piersi.

Pobyt w sanatorium trwa zazwyczaj 21 dni. Kuracjusz, korzystający z turnusów współfinansowanych przez NFZ musi opłacić z własnej kieszeni przejazd na leczenie uzdrowiskowe i drogę powrotną. Pacjent ponosi także koszty ewentualnego opiekuna, częściowo wyżywienie i zakwaterowanie oraz dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne i przyrodolecznicze, które chce otrzymać we własnym zakresie poza planem leczenia. Przewidziane są również opłaty dodatkowe, które obowiązują w miejscu położenia sanatorium.

Więcej o: