Samorządowcy chcą znieść obowiązek meldunkowy. Nowe przepisy mają pomóc lokalnym władzom

Samorządowcy chcą znowelizowania przepisów o ewidencji ludności. Ich propozycja zakłada m.in. zastąpienie obowiązku meldunkowego rejestracją miejsca zamieszkania. Organizacja domagająca się zmian w prawie, przekonuje, że postulowane rozwiązania usprawniłyby prowadzenie gospodarki finansowej samorządów.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych zaapelowało o zmianę przepisów dotyczących ewidencjonowania mieszkańców Polski. Wśród zmian zaproponowanych przez samorządowców znalazło się zniesienie obowiązku meldunkowego. Ta oraz inne nowelizacje mają poprawić nieefektywny, zdaniem OPOS, system i pozytywnie wpłynąć na politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 159 [zawiera autopromocję]

Samorządowcy chcą zastąpić obowiązek meldunkowy rejestracją miejsca zamieszkania obywateli

Każda osoba przebywająca na terytorium Polski jest prawnie zobowiązana do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Postulat zniesienia tego obowiązku pojawiał się już w przeszłości, a kilka lam temu planowano nowelizację przepisów, która miała zrealizować wspomnianą propozycję. W 2017 roku Andrzej Duda podpisał jednak ustawę utrzymującą obowiązek meldunkowy. Zmiany dotyczyły jedynie możliwości rejestrowania się przez internet i procedur meldunkowych dla cudzoziemców, o czym możemy przeczytać na Portalu Samorządowym.

Jak opisuje Serwis Samorządowy PAP, OPOS ponownie podniosło problem obowiązku meldunkowego. Organizacja chce zastąpienia tego wymogu rejestracją miejsca zamieszkania obywateli, dzięki czemu gromadzone przez urzędników dane mieszkańców Polski mają być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

"Zarejestrowanie miejsca zamieszkania obywatela powinno oznaczać faktyczny pobyt, zamieszkiwanie obywatela w lokalu w danej miejscowości, członkostwo we wspólnocie samorządowej, rzeczywiste centrum aktywności życiowej osoby oraz przesądzać również o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego, oraz musi być równoznaczne z podawanym adresem do korespondencji" - stwierdzono w uzasadnieniu propozycji, którą samorządowcy złożyli w kwietniu tego roku.

Zmiany proponowane przez samorządowców mają pozytywnie wpłynąć na regionalną politykę finansową

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych przedstawiło również kilka innych zmian, które mają usprawnić system ewidencjonowania ludności. Wśród propozycji samorządowców znalazło się:

  • ustanowienie ewidencji ludności zgodnej z realną liczbą mieszkańców danej gminy;
  • ujednolicenie przepisów prawa z innych obszarów, dzięki czemu kwestie z nich wynikające byłyby uzależnione od zarejestrowanego pobytu;
  • uzależnienie możliwość płacenia podatku w konkretnym organie podatkowym od zarejestrowanego miejsca zamieszkiwania;
  • powiązanie rejestru mieszkańców gminy z rejestrem płatników podatku, które pozwoli organom podatkowym aktualizować dane dotyczące miejsca zamieszkania.

OPOS sądzi, że proponowane przez tę organizację zmiany korzystnie wpłynęłyby na regionalną politykę ekonomiczną, usprawniając prowadzenie gospodarki finansowej samorządów. Podkreślono, że dzięki zmianom przepisów możliwe byłoby "zgodne ze stanem faktycznym ustalanie środków finansowych należnych samorządom m.in. z tytułu udziału w podatkach oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Więcej o: