Dodatek aktywizacyjny 2023. Osoby bezrobotne otrzymają ponad 600 zł. Jak go otrzymać?

Osoby bezrobotne, które posiadają prawo zasiłku i podjęły pracę, mogą skorzystać z dodatku aktywizującego. Dzięki niemu otrzymają dodatkowe pieniądze. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

Z dodatku aktywizacyjnego mogą skorzystać osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują pracy. Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek i spełnić kilka warunków. Jak otrzymać dodatkowe 600 zł? Sprawdzamy.

Zobacz wideo Wojciechowski o 500+: Można było wprowadzić próg dochodowy

Dodatek aktywizacyjny 2023. Dodatkowe świadczenie dla osób bezrobotnych

Dodatki aktywizacyjne są wypłacane z urzędu pracy i jest to dodatek dla osób, które w czasie obejmującym prawo do pobierania tego zasiłku podejmą zatrudnienie. Ma on zmotywować osobę bezrobotną do kontynuowania swojej aktywności zawodowej. Z dodatku mogą korzystać jedynie osoby, które posiadają prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Przysługuje on osobom, które straciły pracę oraz zarejestrowały się w urzędzie pracy i przedstawiły odpowiednie dokumenty. Warunkiem jest wcześniejsze zatrudnienie przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy.

Warunkiem jego otrzymania jest także samodzielne podjęcie pracy lub skorzystanie z możliwości zatrudnienia na podstawie skierowania z urzędu pracy. Świadczenie może zostać przyznane w przypadku, gdy dana osoba pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub gdy pobierane wynagrodzenie jest mniejsze niż minimalne.

O dodatek aktywizacyjny nie mogą się starać osoby, które podjęły zatrudnienie u tego samego pracodawcy lub pracowały bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy. Nie otrzymają go również osoby na bezpłatnym urlopie czy osoby, które są zatrudnione i zagranicznego pracodawcy. O dodatek nie mogą się starać również osoby, które nie zachowały ciągłości zatrudnienia.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie pracy. Muszą się w nim znaleźć dane wnioskodawcy, dane pracodawcy, data rozpoczęcia zatrudnienia czy wysokość otrzymywanych przychodów.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023 roku?

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany przez połowę czasu, w którym przysługiwałby jeszcze zasiłek dla osób bezrobotnych. Wynosi on 50 proc. wysokości zasiłku podstawowego. W 2023 roku wynosi on 652,10 złotych netto. Pamiętajmy, że dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu, więc musi być zawarty w rocznym rozliczeniu PIT.

Więcej o: