Wniosek o 500 plus. Mija kluczowy termin, aby nie stracić pieniędzy za czerwiec

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, piątek 30 czerwca to ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 plus, aby nie stracić świadczenia za ten miesiąc.

1 czerwca 2023 roku rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy 500 plus. By nie mieć przerwy w wypłacaniu świadczeń, wniosek trzeba było wypełnić do 30 kwietnia.

"Jeśli rodzice złożyli wniosek w maju, to otrzymają świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca, a jeśli złożą wniosek w czerwcu, to pieniądze na koncie z wyrównaniem od czerwca pojawią się do końca sierpnia" - tłumaczyła w rozmowie z Next.Gazeta.pl Krystyna Michałek, rzeczniczka regionalna oddziału ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zobacz wideo Waloryzować 500 + czy też nie?

Ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 plus, aby nie stracić pieniędzy

30 czerwca to z kolei ostatni dzień na złożenie wniosku, aby świadczenie za ten miesiąc nie przepadło.

Rodzice, którzy do 30 czerwca złożą prawidłowo wypełniony wniosek o 500+ na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia - z wyrównaniem od czerwca - otrzymają do końca sierpnia

- tłumaczy prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska cytowana przez bankier.pl.

Nie warto więc zwlekać z wnioskiem, ponieważ w sytuacji, gdy zostanie on złożony po tym terminie, czyli od 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono dokumenty.

W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek złoży w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem

- tłumaczyła Krystyna Michałek.

Jak składać wniosek o 500 plus?

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia. Można także skorzystać z aplikacji mZUS. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Jeśli rodzic występujący o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jest matką albo ojcem dzieci), należy złożyć wyłącznie jeden wniosek. 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. O świadczenie mogą się ubiegać zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko - stan cywilny rodziców nie ma tu znaczenia.

Wnioskodawcy otrzymają 500 plus po spełnieniu warunków ustawowych. W przypadku rozwodu świadczenie przysługuje temu z rodziców, z którym dziecko zamieszkuje i na którego jest utrzymaniu. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, czyli co do zasady 250 zł miesięcznie.

Ponadto zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 2022 r., świadczenie wychowawcze przysługuje także na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Wnioski mogą składać również dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Więcej o: