500 plus w nowym okresie rozliczeniowym. Spóźnialskim przepadną pieniądze? Zapytaliśmy ZUS

1 czerwca zaczął się nowy okres rozliczeniowy 500 plus. By nie mieć przerwy w wypłacaniu świadczeń, wniosek trzeba było wypełnić do 30 kwietnia. A co jeśli zapomnieliście lub się spóźniliście? Czy pieniądze przepadły? Zapytaliśmy ZUS. Zwraca uwagę na jeden przypadek.

Wnioski o wypłatę 500 plus na nowy okres rozliczeniowy można było składać od lutego do końca kwietnia tego roku, tak, by w ogóle nie odczuć rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego. Wszystkie mamy i wszyscy tatowie, którzy złożyli podanie w tym okresie, dostaną świadczenia najpóźniej do 30 czerwca - nie będą mieli więc przerw w wypłacaniu pieniędzy z programu. Czy to oznacza, że jeśli ktoś się zagapił, to środki przepadły? Sprawdziliśmy to w ZUS-ie.

Nowy wniosek o 500 plus. Zapomnieliście złożyć? Pytamy ZUS, co zrobić

- Świadczenie wychowawcze jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Od 1 lutego 2023 r. rodzice mogli składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się dzisiaj (1 czerwca) i potrwa do 31 maja 2024 r. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia otrzymają do 30 czerwca - tłumaczy w rozmowie z Next.Gazeta.pl Krystyna Michałek, rzeczniczka regionalna oddziału ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.  

A co z tymi, którzy się spóźnili lub zapomnieli i takie wnioski złożyli po kwietniu lub dopiero zamierzają go złożyć? Zapytaliśmy, co w takiej sytuacji stanie się z pieniędzmi. 

Jeśli rodzice złożyli wniosek w maju, to otrzymają świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca, a jeśli złożą wniosek w czerwcu, to pieniądze na koncie z wyrównaniem od czerwca pojawią się do końca sierpnia

- wyjaśnia Krystyna Michałek. 

500 plus. Co z rodzicami, którym właśnie urodziło się dziecko? 

Zatem opóźnienie w złożeniu wniosku - jednak nie później niż do końca czerwca - nie oznacza utraty świadczenia w nowym okresie, po prostu pieniądze wpłyną na konto później. Bez przeszkód wciąż można składać wnioski o 500 plus, jednak należy pamiętać, że ZUS ma na rozpatrzenie podania trzy miesiące. Tak więc w przypadku wszystkich wniosków złożonych w maju, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata za czerwiec i lipiec nastąpi najpóźniej do 31 lipca br. Kontynuując jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca br., ustalenie oraz wypłata 500+ za czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi najpóźniej 31 sierpnia tego roku. Jednak składając wniosek w lipcu, tracimy już możliwość wypłaty świadczenia za czerwiec. 

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek złoży w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem

- wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Jak składać wniosek o 500+?

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia. Można także skorzystać z aplikacji mZUS. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Jeśli rodzic występujący o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jest matką albo ojcem dzieci), należy złożyć wyłącznie jeden wniosek. 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. O świadczenie mogą się ubiegać zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko - stan cywilny rodziców nie ma tu znaczenia. Wnioskodawcy otrzymają 500 plus po spełnieniu warunków ustawowych. W przypadku rozwodu świadczenie przysługuje temu z rodziców, z którym dziecko zamieszkuje i na którego jest utrzymaniu. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, czyli co do zasady 250 zł miesięcznie.

Ponadto zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 2022 r., świadczenie wychowawcze przysługuje także na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Wnioski mogą składać również dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Więcej o: